________________________________ 
Tithorea harmonia hippothous Godman & Salvin, 1879;   Harmonia Tigerwing,   Comments: SE Mexico & Guatemala.

Tithorea harmonia hippothous

Godman & Salvin, 1879

Harmonia Tigerwing

SE Mexico & Guatemala