________________________________ 
Genus   Zaretis

Zaretis callidryas

(R. Felder, 1869)

Pale Leafwing

E & W Mexico to Panama

Zaretis ellops

(Ménétriés, 1855)

Seasonal Leafwing

[= anzuletta], E & W Mexico to
Colombia & NW Venezuela

Zaretis isidora

(Cramer, 1779)

Isidora Leafwing

[S Mexico] to Ecuador &
Argentina

Zaretis itys itys

(Cramer, 1777)

Itys Leafwing

S Mexico (SE Chiapas) to Amazon
Basin and Bolivia