________________________________ 
Family RIODINIDAE Grote, 1895 (1827)   —   METALMARKS
Subfamily Euselasiinae   —  
Tribe Euselasiini   —  

Euselasia artos

(Herrich-Schäffer, [1853])TL: Surinam


artos Herrich-Schäffer [1853] T Surinam

artos Herrich-Schäffer [1853] T Surinam

Euselasia ignitus

Stichel, 1924TL: Brazil (Pa)


ignitus Stichel 1924 T Brazil (Pa)

ignitus Stichel 1924 T Brazil (Pa)

ignitus Stichel 1924 T ?Brazil (Pa)

ignitus Stichel 1924 T ?Brazil (Pa)

Euselasia rubrocilia

Lathy, 1926TL: French Guiana


rubrocilia Lathy 1926 T French Guiana

rubrocilia Lathy 1926 T French Guiana

Euselasia mazaca

(Hewitson, 1860)TL: Brazil (Am)


mazaca Hewitson 1860 T Brazil (Am)

mazaca Hewitson 1860 T Brazil (Am)

specimen

specimen

Euselasia euboea euboea

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (Pa)


euboea Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

euboea Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

tysoni Weeks 1906 T Venezuela

tysoni Weeks 1906 T Venezuela
Euselasia euboea pasoula
Callaghan & Lamas, 2004TL: French Guiana


Euselasia seitzi

Lathy, 1926TL: Peru


seitzi Lathy 1926 T Peru

seitzi Lathy 1926 T Peru

Euselasia pelor

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (Pa)


pelor Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

pelor Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

pelor Hewitson [1853] T ?Brazil (Pa)

pelor Hewitson [1853] T ?Brazil (Pa)

Euselasia pellonia pellonia

Stichel, 1919

Red-rimmed Euselasia

Costa Rica, Peru

TL: Peru

pellonia Stichel 1919 T Peru

pellonia Stichel 1919 T Peru

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

immatures

immatures

immatures

Euselasia pellonia azurea

Callaghan, 1999TL: Brazil (RJ)


azurea Callaghan 1999 T Brazil (RJ)

azurea Callaghan 1999 T Brazil (RJ)

Euselasia eumedia eumedia

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (Pa)


eumedia Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

eumedia Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

specimen

specimen

Euselasia eumedia ophias

(Herrich-Schäffer, [1853])TL: Surinam


ophias Herrich-Schäffer [1853] T Surinam

ophias Herrich-Schäffer [1853] T Surinam

Euselasia mirania

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Am)


mirania Bates 1868 T Brazil (Am)

mirania Bates 1868 T Brazil (Am)

specimen

specimen
Euselasia nytua
J. Hall & Willmott, 2009TL: Ecuador


Euselasia urites urites

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (Pa)


urites Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

urites Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

urites Hewitson [1853] T ?Brazil (Pa)

urites Hewitson [1853] T ?Brazil (Pa)
Euselasia urites eglawahe
Brévignon & Gallard, 1993TL: French Guiana


Euselasia baucis baucis

Stichel, 1919TL: Peru


baucis Stichel 1919 T Peru

baucis Stichel 1919 T Peru
Euselasia baucis aethiops
Rebillard, 1958TL: Colombia


Euselasia thaumata

J. Hall & Willmott, 1998TL: Ecuador


thaumata Hall & Willmott 1998 T Ecuador

thaumata Hall & Willmott 1998 T Ecuador

Euselasia eucritus eucritus

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (Pa)


eucritus Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

eucritus Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

eucritus Hewitson [1853] T ?Brazil (Pa)

eucritus Hewitson [1853] T ?Brazil (Pa)

Euselasia eucritus hypocrita

Stichel, 1919TL: Bolivia


hypocrita Stichel 1919 T Bolivia

hypocrita Stichel 1919 T Bolivia

Euselasia toppini

Sharpe, 1915TL: Peru; Bolivia


toppini Sharpe 1915 T Peru;Bolivia

toppini Sharpe 1915 T Peru;Bolivia

catapoecila Seitz 1916 T Colombia;Brazil (Pa)

catapoecila Seitz 1916 T Colombia;Brazil (Pa)

emblema Stichel 1919 T Brazil (Am)

emblema Stichel 1919 T Brazil (Am)

Euselasia calligramma

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Am)


calligramma Bates 1868 T Brazil (Am)

calligramma Bates 1868 T Brazil (Am)

Euselasia phelina

(H. Druce, 1878)TL: Venezuela


phelina Druce 1878 T Venezuela

phelina Druce 1878 T Venezuela

euphyla Stichel 1927 T Brazil (Pa);Peru

euphyla Stichel 1927 T Brazil (Pa);Peru

Euselasia pellos

Stichel, 1919TL: Brazil (Am)


pellos Stichel 1919 T Brazil (Am)

pellos Stichel 1919 T Brazil (Am)

lineata Rebillard 1958 T Brazil (Am)

lineata Rebillard 1958 T Brazil (Am)
Euselasia orion
Le Cerf, 1958TL: Colombia


Euselasia bettina

(Hewitson, 1869)

Black-topped Euselasia

Nicaragua to Ecuador

TL: Ecuador

bettina Hewitson 1869 T Ecuador

bettina Hewitson 1869 T Ecuador

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Euselasia cataleuca

(R. Felder, 1869)

Black-edged Euselasia

SE Mexico, Belize, Honduras

TL: Mexico (Ver)

cataleuca Felder 1869 T Mexico (Ver)

cataleuca Felder 1869 T Mexico (Ver)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

Euselasia aurantia

(A. Butler & H. Druce, 1872)

Bright-centered Euselasia

Costa Rica to Colombia

TL: Costa Rica

aurantia Butler & Druce 1872 T Costa Rica

aurantia Butler & Druce 1872 T Costa Rica

aurantia Butler & Druce 1872 T Costa Rica

aurantia Butler & Druce 1872 T Costa Rica

aurantia Butler & Druce 1872 T Costa Rica

placidus Seitz 1916 T Costa Rica;Panama

placidus Seitz 1916 T Costa Rica;Panama

placidus Seitz 1916 T ?Costa Rica;Panama

placidus Seitz 1916 T ?Costa Rica;Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Euselasia leucophryna

(Schaus, 1913)

Glowing Euselasia

Honduras, Costa Rica

TL: Costa Rica

leucophryna Schaus 1913 T Costa Rica

leucophryna Schaus 1913 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia eusepus

(Hewitson, [1853])

Eusepus Euselasia

Panama to S Brazil

TL: Brazil (RJ)

eusepus Hewitson [1853] T Brazil (RJ)

eusepus Hewitson [1853] T Brazil (RJ)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

Euselasia eupatra

Seitz, 1916TL: Colombia


eupatra Seitz 1916 T Colombia

eupatra Seitz 1916 T Colombia

Euselasia eumenes

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (Am)


eumenes Hewitson [1853] T Brazil (Am)

eumenes Hewitson [1853] T Brazil (Am)

Euselasia matuta

(Schaus, 1913)

White-ventered Euselasia

Costa Rica

TL: Costa Rica

matuta Schaus 1913 T Costa Rica

matuta Schaus 1913 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia chrysippe

(H. Bates, 1866)

Golden Euselasia

SE Mexico to Colombia

TL: Panama

chrysippe Bates 1866 T Panama

chrysippe Bates 1866 T Panama

labiena Hewitson 1870 T Nicaragua

labiena Hewitson 1870 T Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Euselasia candaria

(H. Druce, 1904)TL: Colombia


candaria Druce 1904 T Colombia

candaria Druce 1904 T Colombia

Euselasia euryone

(Hewitson, 1856)TL: Brazil (Am)


euryone Hewitson 1856 T Brazil (Am)

euryone Hewitson 1856 T Brazil (Am)

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia effima

(Hewitson, 1869)TL: Ecuador


effima Hewitson 1869 T Ecuador

effima Hewitson 1869 T Ecuador

specimen

specimen

Euselasia thusnelda

Möschler, 1883TL: Surinam


thusnelda Möschler 1883 T Surinam

thusnelda Möschler 1883 T Surinam

Euselasia violetta

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Pa)


violetta Bates 1868 T Brazil (Pa)

violetta Bates 1868 T Brazil (Pa)

Euselasia fabia fabia

(Godman, 1903)TL: Peru; Ecuador


fabia Godman 1903 T Peru;Ecuador

fabia Godman 1903 T Peru;Ecuador

Euselasia fabia marcida

Stichel, 1919TL: Ecuador


marcida Stichel 1919 T Ecuador

marcida Stichel 1919 T Ecuador

marcida Stichel 1919 T Ecuador

marcida Stichel 1919 T Ecuador
Euselasia rufomarginata
J. Hall & Harvey, 2004TL: Peru


Euselasia michaeli

J. Hall & Harvey, 2004TL: Peru


specimen

specimen

specimen

Euselasia tarinta

(Schaus, 1902)TL: Colombia


tarinta Schaus 1902 T Colombia

tarinta Schaus 1902 T Colombia

Euselasia regipennis regipennis

(A. Butler & H. Druce, 1872)

Purple-topped Euselasia

SE Mexico to Panama

TL: Costa Rica

regipennis Butler & Druce 1872 T Costa Rica

regipennis Butler & Druce 1872 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Euselasia regipennis eupepla

(Godman & Salvin, 1885)

Purple-topped Euselasia

Panama and Colombia

TL: Panama

eupepla Godman & Salvin 1885 T Panama

eupepla Godman & Salvin 1885 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia regipennis eurysthenes

(Hewitson, 1872)TL: Ecuador


eurysthenes Hewitson 1872 T Ecuador

eurysthenes Hewitson 1872 T Ecuador

specimen

specimen

Euselasia anica

(Herrich-Schäffer, [1853])TL: Surinam


anica Herrich-Schäffer [1853] T Surinam

anica Herrich-Schäffer [1853] T Surinam

Euselasia arbas

(Stoll, 1781)TL: Surinam


arbas Stoll 1781 T Surinam

arbas Stoll 1781 T Surinam

specimen

specimen

Euselasia albomaculiga

Callaghan, 1999TL: Colombia


albomaculiga Callaghan 1999 T Colombia

albomaculiga Callaghan 1999 T Colombia

specimen

specimen

Euselasia attrita

Seitz, 1916TL: Bolivia


attrita Seitz 1916 T Bolivia

attrita Seitz 1916 T Bolivia

specimen

specimen

Euselasia serapis

Stichel, 1919TL: Brazil (Am)


serapis Stichel 1919 T Brazil (Am)

serapis Stichel 1919 T Brazil (Am)

serapis Stichel 1919 T ?Brazil (Am)

serapis Stichel 1919 T ?Brazil (Am)

Euselasia rasonea

(Schaus, 1902)TL: Venezuela


rasonea Schaus 1902 T Venezuela

rasonea Schaus 1902 T Venezuela

proavia Seitz 1916 T Colombia

proavia Seitz 1916 T Colombia

Euselasia illarina

J. Hall, Willmott & R. Busby,
1998TL: Ecuador


illarina Hall et al. 1998 T Ecuador

illarina Hall et al. 1998 T Ecuador

Euselasia andreae

J. Hall, Willmott & R. Busby,
1998TL: Ecuador


andreae Hall et al. 1998 T Ecuador

andreae Hall et al. 1998 T Ecuador

Euselasia praecipua

Stichel, 1924TL: Brazil (Am)


praecipua Stichel 1924 T Brazil (Am)

praecipua Stichel 1924 T Brazil (Am)

Euselasia euoras

(Hewitson, [1855])

Purple-washed Euselasia

Costa Rica to Peru and Brazil

TL: Brazil (Am)

euoras Hewitson [1855] T Brazil (Am)

euoras Hewitson [1855] T Brazil (Am)

euoras Hewitson [1855] T ?Brazil (Am)

euoras Hewitson [1855] T ?Brazil (Am)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

Euselasia manoa

Brévignon, 1996TL: French Guiana


manoa Brévignon 1996 T French Guiana

manoa Brévignon 1996 T French Guiana

Euselasia ella ella

Seitz, 1916TL: Bolivia


ella Seitz 1916 T Bolivia

ella Seitz 1916 T Bolivia

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia ella terrea

Stichel, 1924TL: Brazil (Pa)


terrea Stichel 1924 T Brazil (Pa)

terrea Stichel 1924 T Brazil (Pa)

Euselasia mapatayna

J. Hall & Willmott, 1998TL: Ecuador


mapatayna Hall & Willmott 1998 T Ecuador

mapatayna Hall & Willmott 1998 T Ecuador

Euselasia orfita

(Cramer, 1777)TL: "Bengala"


truculenta Stichel 1924 T Brazil (Pa)

truculenta Stichel 1924 T Brazil (Pa)

specimen

specimen

Euselasia eutychus

(Hewitson, 1856)TL: Brazil (Am)


eutychus Hewitson 1856 T Brazil (Am)

eutychus Hewitson 1856 T Brazil (Am)

ferrugo Bates 1868 T Brazil (Am)

ferrugo Bates 1868 T Brazil (Am)

dyrrhachius Seitz 1913 T Guyana

dyrrhachius Seitz 1913 T Guyana

lacteata Stichel 1919 T Brazil (Pa)

lacteata Stichel 1919 T Brazil (Pa)

pallida Lathy 1926 T Brazil (Am)

pallida Lathy 1926 T Brazil (Am)

specimen

specimen

Euselasia cyanira

Callaghan, 1997TL: Peru


cyanira Callaghan 1997 T Peru

cyanira Callaghan 1997 T Peru

Euselasia cuprea

Lathy, 1926TL: French Guiana


cuprea Lathy 1926 T French Guiana

cuprea Lathy 1926 T French Guiana

Euselasia clithra

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Pa/Ma)


clithra Bates 1868 T Brazil (Pa/Ma)

clithra Bates 1868 T Brazil (Pa/Ma)

jugata Stichel 1919 T Brazil (Am)

jugata Stichel 1919 T Brazil (Am)

Euselasia phedica

(Boisduval, 1836)TL: French Guiana


phedica Boisduval 1836 T French Guiana

phedica Boisduval 1836 T French Guiana

Euselasia eurymachus

(Hewitson, 1872)TL: Ecuador


eurymachus Hewitson 1872 T Ecuador

eurymachus Hewitson 1872 T Ecuador

Euselasia euodias euodias

(Hewitson, 1856)TL: Brazil (Am)


euodias Hewitson 1856 T Brazil (Am)

euodias Hewitson 1856 T Brazil (Am)

specimen

specimen
Euselasia euodias talidiman
Brévignon & Gallard, 1992TL: French Guiana


Euselasia orba orba

Stichel, 1919TL: "Bengala"


orba Stichel 1919 T "Bengala"

orba Stichel 1919 T "Bengala"

Euselasia orba spectralis

Stichel, 1919TL: Brazil (Pa/Am); Peru


spectralis Stichel 1919 T Brazil (Pa/Am);Peru

spectralis Stichel 1919 T Brazil (Pa/Am);Peru

specimen

specimen

Euselasia pillaca

J. Hall & Willmott, 1998TL: Ecuador


pillaca Hall & Willmott 1998 T Ecuador

pillaca Hall & Willmott 1998 T Ecuador

Euselasia issoria

(Hewitson, 1869)TL: Ecuador


issoria Hewitson 1869 T Ecuador

issoria Hewitson 1869 T Ecuador

specimen

Euselasia perisama

J. Hall & Lamas, 2001TL: Peru


perisama Hall & Lamas 2001 HT Peru

perisama Hall & Lamas 2001 HT Peru

perisama Hall & Lamas 2001 HT Peru

Euselasia euriteus

(Cramer, 1777)TL: Surinam


gration Seitz 1913 T Brazil (Am)

gration Seitz 1913 T Brazil (Am)

gration Seitz 1913 T ?Brazil (Am)

gration Seitz 1913 T ?Brazil (Am)

Euselasia uzita

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (Am)


uzita Hewitson [1853] T Brazil (Am)

uzita Hewitson [1853] T Brazil (Am)

Euselasia corduena corduena

(Hewitson, 1874)TL: Bolivia


corduena Hewitson 1874 T Bolivia

corduena Hewitson 1874 T Bolivia

Euselasia corduena anadema

Stichel, 1927

Striped Euselasia

Costa Rica to Colombia

TL: Panama

anadema Stichel 1927 T Panama

anadema Stichel 1927 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia charilis

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Am)


charilis Bates 1868 T Brazil (Am)

charilis Bates 1868 T Brazil (Am)

apheliotes Rebillard 1958 T Colombia

apheliotes Rebillard 1958 T Colombia

specimen

specimen

Euselasia chinguala

J. Hall & Willmott, 1995TL: Ecuador


chinguala Hall & Willmott 1995 T Ecuador

chinguala Hall & Willmott 1995 T Ecuador
Euselasia gelon
(Stoll, 1787)TL: Surinam


Euselasia eutaea eutaea

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (Pa)


eutaea Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

eutaea Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

Euselasia eutaea lindana

Möschler, 1883TL: Surinam


lindana Möschler 1883 T Surinam

lindana Möschler 1883 T Surinam

lindana Möschler 1883 T ?Surinam

lindana Möschler 1883 T ?Surinam

Euselasia zena

(Hewitson, 1860)TL: Brazil (Am)


zena Hewitson 1860 T Brazil (Am)

zena Hewitson 1860 T Brazil (Am)

coccinella Bates 1868 T Brazil (Am)

coccinella Bates 1868 T Brazil (Am)

bellis Stichel 1919 T Peru

bellis Stichel 1919 T Peru

frivola Stichel 1919 T

frivola Stichel 1919 T

ictina Rebillard 1958 T "Amazon"

ictina Rebillard 1958 T "Amazon"

libanochra Rebillard 1958 T Brazil (Am)

libanochra Rebillard 1958 T Brazil (Am)

meconites Rebillard 1958 T Brazil (Am)

meconites Rebillard 1958 T Brazil (Am)

conspicua Lathy 1958 T Brazil (Am)

conspicua Lathy 1958 T Brazil (Am)

coccinea Rebillard 1958 T Brazil (Am);Peru

coccinea Rebillard 1958 T Brazil (Am);Peru

dione Lathy 1958 T Colombia

dione Lathy 1958 T Colombia

gelisae Le Cerf 1958 T Brazil (Pa)

gelisae Le Cerf 1958 T Brazil (Pa)

Euselasia erythraea

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Am)


erythraea Bates 1868 T Brazil (Am)

erythraea Bates 1868 T Brazil (Am)

Euselasia zara

(Westwood, 1851)TL: "S. Amer."


zara Westwood 1851 T "S. Amer."

zara Westwood 1851 T "S. Amer."

Euselasia gyda gyda

(Hewitson, 1860)TL: Brazil


gyda Hewitson 1860 T Brazil

gyda Hewitson 1860 T Brazil

chirone Hewitson 1874 T Bolivia

chirone Hewitson 1874 T Bolivia

chionea Seitz 1913 T [Colombia]

chionea Seitz 1913 T [Colombia]

Euselasia gyda gydina

Stichel, 1919

Pearly-ventered Euselasia

Costa Rica and Panama

TL: Panama

gydina Stichel 1919 T Panama

gydina Stichel 1919 T Panama

gydina Stichel 1919 T ?Panama

gydina Stichel 1919 T ?Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia opalescens opalescens

(Hewitson, [1855])TL: Brazil


opalescens Hewitson [1855] T Brazil

opalescens Hewitson [1855] T Brazil

Euselasia opalescens interrupta

Lathy, 1924TL: French Guiana


interrupta Lathy 1924 T French Guiana

interrupta Lathy 1924 T French Guiana

Euselasia opalescens joiceyi

Lathy, 1924TL: Ecuador


joiceyi Lathy 1924 T Ecuador

joiceyi Lathy 1924 T Ecuador

onyx Stichel 1936 T Peru

onyx Stichel 1936 T Peru

Euselasia opalescens opigena

Stichel, 1919TL: Bolivia


opigena Stichel 1919 T Bolivia

opigena Stichel 1919 T Bolivia

opigena Stichel 1919 T ?Bolivia

opigena Stichel 1919 T ?Bolivia

Euselasia opalina

(Westwood, 1851)TL: Brazil (Am)


opalina Westwood 1851 T Brazil (Am)

opalina Westwood 1851 T Brazil (Am)

Euselasia praeclara

(Hewitson, 1869)TL: Ecuador


praeclara Hewitson 1869 T Ecuador

praeclara Hewitson 1869 T Ecuador

Euselasia violacea

Lathy, 1924TL: Colombia


violacea Lathy 1924 T Colombia

violacea Lathy 1924 T Colombia

Euselasia fournierae

Lathy, 1924TL: Brazil (Am)


fournierae Lathy 1924 T Brazil (Am)

fournierae Lathy 1924 T Brazil (Am)
Euselasia jocotoco
J. Hall & Willmott, 2009TL: Ecuador


Euselasia melaphaea melaphaea

(Hübner, 1823)TL: Surinam


apisaon Dalman 1823 T Brazil

apisaon Dalman 1823 T Brazil

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia melaphaea condensa

Stichel, 1927TL: Bolivia


condensa Stichel 1927 T Bolivia

condensa Stichel 1927 T Bolivia

specimen

specimen

Euselasia nauca

J. Hall & Willmott, 1998TL: Ecuador


nauca Hall & Willmott 1998 T Ecuador

nauca Hall & Willmott 1998 T Ecuador

Euselasia hygenius hygenius

(Stoll, 1787)TL: Surinam


specimen

specimen

specimen

Euselasia hygenius occulta

Stichel, 1919TL: Brazil (RS)


occulta Stichel 1919 T Brazil (RS)

occulta Stichel 1919 T Brazil (RS)

unicolor d'Almeida 1922 T Brazil (RJ)

unicolor d'Almeida 1922 T Brazil (RJ)

Euselasia eustola eustola

Stichel, 1919TL: Bolivia; Peru


eustola Stichel 1919 T Bolivia;Peru

eustola Stichel 1919 T Bolivia;Peru
Euselasia eustola wacapu
Brévignon, 1996TL: French Guiana


Euselasia jigginsi

J. Hall & Willmott, 1998TL: Ecuador


jigginsi Hall & Willmott 1998 T Ecuador

jigginsi Hall & Willmott 1998 T Ecuador

Euselasia cafusa

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Pa)


cafusa Bates 1868 T Brazil (Pa)

cafusa Bates 1868 T Brazil (Pa)

eunaeola Stichel 1925 T Brazil (Pa)

eunaeola Stichel 1925 T Brazil (Pa)

Euselasia janigena

Stichel, 1919TL: Peru


janigena Stichel 1919 T Peru

janigena Stichel 1919 T Peru

specimen

specimen

Euselasia eulione

(Hewitson, 1856)TL: Brazil (Am)


eulione Hewitson 1856 T Brazil (Am)

eulione Hewitson 1856 T Brazil (Am)

Euselasia athena

(Hewitson, 1869)TL: Ecuador


athena Hewitson 1869 T Ecuador

athena Hewitson 1869 T Ecuador

specimen

specimen

Euselasia alcmena

(H. Druce, 1878)TL: Ecuador


alcmena Druce 1878 T Ecuador

alcmena Druce 1878 T Ecuador

Euselasia cyanofusa

J. Hall & Willmott, 1998TL: Ecuador


cyanofusa Hall & Willmott 1998 T Ecuador

cyanofusa Hall & Willmott 1998 T Ecuador

specimen

specimen

Euselasia pullata

Stichel, 1927TL: Brazil (Pa)


pullata Stichel 1927 T Brazil (Pa)

pullata Stichel 1927 T Brazil (Pa)

Euselasia licinia

(Godman, 1903)TL: Guyana


licinia Godman 1903 T Guyana

licinia Godman 1903 T Guyana

Euselasia eunaeus

(Hewitson, [1855])TL: Brazil (Am)


eunaeus Hewitson [1855] T Brazil (Am)

eunaeus Hewitson [1855] T Brazil (Am)
Euselasia inini
Brévignon, 1996TL: French Guiana


Euselasia mys mys

(Herrich-Schäffer, [1853])

Variable Euselasia

Belize to Amazonas, Guianas

TL: Surinam

mys Herrich-Schäffer [1853] T Surinam

mys Herrich-Schäffer [1853] T Surinam

zonaria Stichel 1925 T Brazil (Pa)

zonaria Stichel 1925 T Brazil (Pa)

crinina Stichel 1925 T Brazil (Pa)

crinina Stichel 1925 T Brazil (Pa)

imbona Stichel 1925 T Brazil (Pa)

imbona Stichel 1925 T Brazil (Pa)

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia mys cytis

Stichel, 1919TL: Brazil (MT)


cytis Stichel 1919 T Brazil (MT)

cytis Stichel 1919 T Brazil (MT)

Euselasia mys lara

Stichel, 1919TL: Brazil (ES)


lara Stichel 1919 T Brazil (ES)

lara Stichel 1919 T Brazil (ES)

Euselasia pseudomys

Callaghan, 1999TL: Brazil (Rd)


pseudomys Callaghan 1999 T Brazil (Rd)

pseudomys Callaghan 1999 T Brazil (Rd)

specimen

specimen
Euselasia saulina
Brévignon, 1996TL: French Guiana


Euselasia crinon

Stichel, 1919TL: Bolivia; Peru


crinon Stichel 1919 T Bolivia;Peru

crinon Stichel 1919 T Bolivia;Peru

Euselasia marica

Stichel, 1919TL: Brazil (ES)


marica Stichel 1919 T Brazil (ES)

marica Stichel 1919 T Brazil (ES)

Euselasia eberti

Callaghan, 1999TL: Brazil (SP)


eberti Callaghan 1999 T Brazil (SP)

eberti Callaghan 1999 T Brazil (SP)

Euselasia sergia

(Godman & Salvin, 1885)

Sergia Euselasia

SE Mexico (VER, CHIS) to Panama

TL: Guatemala; Costa Rica;
Panama

sergia Godman & Salvin 1885 T Guatemala;Costa Rica;Panama

sergia Godman & Salvin 1885 T Guatemala;Costa Rica;Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia rhodon

Seitz, 1913TL: [Brazil (Pa)]


rhodon Seitz 1913 T [Brazil (Pa)]

rhodon Seitz 1913 T [Brazil (Pa)]

Euselasia gradata

Stichel, 1927TL: Venezuela


gradata Stichel 1927 T Venezuela

gradata Stichel 1927 T Venezuela

Euselasia mystica

(Schaus, 1913)

Mystical Euselasia

Nicaragua to Panama

TL: Costa Rica

mystica Schaus 1913 T Costa Rica

mystica Schaus 1913 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Euselasia procula

(Godman & Salvin, 1885)

Orange-costa Euselasia

SE Mexico to Colombia

TL: Costa Rica

procula Godman & Salvin 1885 T Costa Rica

procula Godman & Salvin 1885 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia hieronymi

(SW Mexican segregate)

Red-rayed Euselasia

SW Mexico


specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia hieronymi hieronymi

(Salvin & Godman, 1868)

Red-rayed Euselasia

E Mexico to Nicaragua

TL: Guatemala

hieronymi Salvin & Godman 1868 T Guatemala

hieronymi Salvin & Godman 1868 T Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

habitat

habitat

habitat

Euselasia hieronymi bianala

J. Hall & Willmott, 1998

Red-rayed Euselasia

Costa Rica to W Ecuador

TL: Panama

bianala Hall & Willmott 1998 T Panama

bianala Hall & Willmott 1998 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

Euselasia inconspicua

(Godman & Salvin, 1878)

Inconspicuous Euselasia

SE Mexico to Costa Rica and
Panama

TL: Costa Rica

inconspicua Godman & Salvin 1878 T Costa Rica

inconspicua Godman & Salvin 1878 T Costa Rica

inconspicua Godman & Salvin 1878 T Costa Rica

inconspicua Godman & Salvin 1878 T Costa Rica

inconspicua Godman & Salvin 1878 T Costa Rica

alburna Stichel 1928 T Colombia

alburna Stichel 1928 T Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia julia

(H. Druce, 1878)TL: Brazil (Pa)


julia Druce 1878 T Brazil (Pa)

julia Druce 1878 T Brazil (Pa)

nannothis Stichel 1924 T Brazil (Pa)

nannothis Stichel 1924 T Brazil (Pa)

Euselasia cucuta

(Schaus, 1902)TL: Venezuela


cucuta Schaus 1902 T Venezuela

cucuta Schaus 1902 T Venezuela

Euselasia pance

Callaghan, 1999TL: Colombia


pance Callaghan 1999 T Colombia

pance Callaghan 1999 T Colombia

Euselasia leucon

(Schaus, 1913)

Rusty-patched Euselasia

SE Mexico (OAX) to Panama

TL: Costa Rica

leucon Schaus 1913 T Costa Rica

leucon Schaus 1913 T Costa Rica

leucon Schaus 1913 T Costa Rica

leucon Schaus 1913 T Costa Rica

leucon Schaus 1913 T Costa Rica

specimen

specimen

Euselasia pusilla pusilla

(R. Felder, 1869)

Pearly Euselasia

E Mexico to El Salvador

TL: Mexico (Ver)

pusilla Felder 1869 T Mexico (Ver)

pusilla Felder 1869 T Mexico (Ver)

decussis Stichel 1927 T Mexico (Ver)

decussis Stichel 1927 T Mexico (Ver)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Euselasia pusilla mazai

Beutelspacher, 1975

Pearly Euselasia

Chiapas

TL: Mexico (Chia)

mazai Beutelspacher 1975 HT Mexico (Chia)

mazai Beutelspacher 1975 HT Mexico (Chia)

mazai Beutelspacher 1975 HT Mexico (Chia)

mazai Beutelspacher 1975 T Mexico (Chia)

mazai Beutelspacher 1975 T Mexico (Chia)

mazai Beutelspacher 1975 PT Mexico (Chia)

mazai Beutelspacher 1975 PT Mexico (Chia)

mazai Beutelspacher 1975 PT Mexico (Chia)

mazai Beutelspacher 1975 PT Mexico (Chia)

specimen

live adult

Euselasia labdacus labdacus

(Stoll, 1780)TL: Surinam


howlandi Weeks 1906 T Venezuela

howlandi Weeks 1906 T Venezuela

Euselasia labdacus reducta

Lathy, 1926

Red-banded Euselasia

Costa Rica to Colombia

TL: Colombia

reducta Lathy 1926 T Colombia

reducta Lathy 1926 T Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia argentea

(Hewitson, 1871)

Orange-spotted Euselasia

Chiapas to Panama

TL: Nicaragua

argentea Hewitson 1871 T Nicaragua

argentea Hewitson 1871 T Nicaragua

argentea Hewitson 1871 T ?Nicaragua

argentea Hewitson 1871 T ?Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia fervida fervida

(A. Butler, 1874)TL: Venezuela


fervida Butler 1874 T Venezuela

fervida Butler 1874 T Venezuela

faceta Stichel 1919 T Colombia

faceta Stichel 1919 T Colombia

Euselasia fervida fervidina

Stichel, 1919TL: Brazil (ES)


fervidina Stichel 1919 T Brazil (ES)

fervidina Stichel 1919 T Brazil (ES)

Euselasia hahneli

Staudinger, [1887]TL: Peru


hahneli Staudinger [1887] T Peru

hahneli Staudinger [1887] T Peru

Euselasia eucrates eucrates

(Hewitson, 1872)TL: Ecuador


eucrates Hewitson 1872 T Ecuador

eucrates Hewitson 1872 T Ecuador

februlis Stichel 1919 T Ecuador

februlis Stichel 1919 T Ecuador

februlis Stichel 1919 T Ecuador

februlis Stichel 1919 T Ecuador

specimen

specimen

Euselasia eucrates eriphyla

Stichel, 1919TL: Ecuador


eriphyla Stichel 1919 T Ecuador

eriphyla Stichel 1919 T Ecuador

Euselasia eucrates leucorrhoa

(Godman & Salvin, 1878)

Godman's Euselasia

SE Mexico to Venezuela

TL: Panama

leucorrhoa Godman & Salvin 1878 T Panama

leucorrhoa Godman & Salvin 1878 T Panama

russata Godman & Salvin 1878 T Panama

russata Godman & Salvin 1878 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Euselasia opimia

Stichel, 1919TL: Bolivia


opimia Stichel 1919 T Bolivia

opimia Stichel 1919 T Bolivia

boliviensis Lathy 1926 T Bolivia

boliviensis Lathy 1926 T Bolivia

specimen

specimen

Euselasia portentosa

Stichel, 1927

Black Euselasia

Costa Rica

TL: Costa Rica

portentosa Stichel 1927 T Costa Rica

portentosa Stichel 1927 T Costa Rica

portentosa Stichel 1927 T Costa Rica

portentosa Stichel 1927 T Costa Rica

portentosa Stichel 1927 T Costa Rica

Euselasia pontasis

Callaghan, Llorente & Luis, 2007

Pointed Euselasia

SE Mexico (VER, CHIS)

TL: Mexico (Chia)

pontasis Callaghan et al. 2007 HT Mexico (Chia)

pontasis Callaghan et al. 2007 HT Mexico (Chia)

pontasis Callaghan et al. 2007 HT Mexico (Chia)

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia euploea

(Hewitson, [1855])TL: Brazil ([RJ])


euploea Hewitson [1855] T Brazil ([RJ])

euploea Hewitson [1855] T Brazil ([RJ])

Euselasia eucerus

(Hewitson, 1872)TL: Brazil ([ES])


eucerus Hewitson 1872 T Brazil ([ES])

eucerus Hewitson 1872 T Brazil ([ES])

Euselasia gelanor

(Stoll, 1780)TL: Surinam


specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia bilineata

Lathy, 1926TL: French Guiana


bilineata Lathy 1926 T French Guiana

bilineata Lathy 1926 T French Guiana

Euselasia erilis

Stichel, 1919TL: Brazil (MT); Peru


erilis Stichel 1919 T Brazil (MT);Peru

erilis Stichel 1919 T Brazil (MT);Peru

Euselasia murina

Stichel, 1925TL: Brazil (Am)


murina Stichel 1925 T Brazil (Am)

murina Stichel 1925 T Brazil (Am)

Euselasia teleclus

(Stoll, 1787)TL: Surinam


teleclus Stoll 1787 T Surinam

teleclus Stoll 1787 T Surinam

albida Lathy 1926 T Ecuador

albida Lathy 1926 T Ecuador

specimen

specimen
Euselasia catoleuce
(Hübner, 1823)TL: "America"


Euselasia archelaus archelaus

Seitz, 1916TL: Bolivia


archelaus Seitz 1916 T Bolivia

archelaus Seitz 1916 T Bolivia

Euselasia archelaus ecuadorensis

Lathy, 1926TL: Ecuador


ecuadorensis Lathy 1926 T Ecuador

ecuadorensis Lathy 1926 T Ecuador

Euselasia thucydides thucydides

(Fabricius, 1793)TL: "Indiis"


nycha Hübner 1823 T Brazil (Ba)

nycha Hübner 1823 T Brazil (Ba)

arisbas Dalman 1823 T Brazil

arisbas Dalman 1823 T Brazil

arisbas Dalman 1823 T ?Brazil

arisbas Dalman 1823 T ?Brazil

mutica Stichel 1925 T Brazil (MG)

mutica Stichel 1925 T Brazil (MG)

Euselasia thucydides truncata

Callaghan, 2001TL: Brazil (DF)


truncata Callaghan 2001 T Brazil (DF)

truncata Callaghan 2001 T Brazil (DF)

Euselasia amphidecta

(Godman & Salvin, 1878)

Glossed Euselasia

Costa Rica and Panama

TL: Panama

amphidecta Godman & Salvin 1878 T Panama

amphidecta Godman & Salvin 1878 T Panama

amphidecta Godman & Salvin 1878 T ?Panama

amphidecta Godman & Salvin 1878 T ?Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Euselasia hypophaea

(Godman & Salvin, 1878)

Panamanian Euselasia

S Mexico to Panama

TL: Panama

hypophaea Godman & Salvin 1878 T Panama

hypophaea Godman & Salvin 1878 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia eubule

(W Mexican segregate)

Dusky Euselasia

W Mexico


specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia eubule eubule

(R. Felder, 1869)

Dusky Euselasia

[= mexicana], E Mexico to Panama

TL: Mexico

eubule Felder 1869 T Mexico

eubule Felder 1869 T Mexico

mexicana Lathy 1926 T Mexico (Ver)

mexicana Lathy 1926 T Mexico (Ver)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Euselasia onorata

(Hewitson, 1869)

Whitewashed Euselasia

Costa Rica to Ecuador

TL: Ecuador

onorata Hewitson 1869 HT Ecuador

onorata Hewitson 1869 HT Ecuador

onorata Hewitson 1869 HT Ecuador

onorata Hewitson 1869 T Ecuador

onorata Hewitson 1869 T Ecuador

onorata Hewitson 1869 TI Ecuador

onorata Hewitson 1869 TI Ecuador

Euselasia authe authe

(Godman, 1903)TL: Brazil (MT)


authe Godman 1903 T Brazil (MT)

authe Godman 1903 T Brazil (MT)

authe Godman 1903 T Brazil (MT)

authe Godman 1903 T Brazil (MT)

Euselasia authe copiosa

Stichel, 1919TL: Peru; Bolivia


copiosa Stichel 1919 T Peru;Bolivia

copiosa Stichel 1919 T Peru;Bolivia

Euselasia authe ocalea

(H. Druce, 1904)TL: Bolivia


ocalea Druce 1904 T Bolivia

ocalea Druce 1904 T Bolivia

flava Seitz 1916 T Bolivia

flava Seitz 1916 T Bolivia

Euselasia dolichos

Staudinger, [1887]TL: Peru


dolichos Staudinger [1887] T Peru

dolichos Staudinger [1887] T Peru

specimen

specimen

Euselasia midas midas

(Fabricius, 1775)TL: "Indiis"


crotopus Stoll 1780 T Surinam

crotopus Stoll 1780 T Surinam

Euselasia midas ater

Seitz, 1916TL: [Colombia; Bolivia]


ater Seitz 1916 T [Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T [Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T [Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T [Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T [Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T ?[Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T ?[Colombia;Bolivia]

Euselasia midas crotopiades

Stichel, 1919

Midas Euselasia

Costa Rica to Colombia

TL: Panama

crotopiades Stichel 1919 T Panama

crotopiades Stichel 1919 T Panama

specimen

specimen

live adult

Euselasia midas crotopina

Seitz, 1916TL: [Peru]


crotopina Seitz 1916 T [Peru]

crotopina Seitz 1916 T [Peru]

specimen

specimen
Euselasia midas erosa
Stichel, 1919TL: ?


Euselasia midas pelusia

Stichel, 1919TL: Peru


pelusia Stichel 1919 T Peru

pelusia Stichel 1919 T Peru

Euselasia kartopus

Stichel, 1919TL: Bolivia; Peru


kartopus Stichel 1919 T Bolivia;Peru

kartopus Stichel 1919 T Bolivia;Peru

specimen

specimen

Euselasia mutator

Seitz, 1916TL: [Peru]


mutator Seitz 1916 T [Peru]

mutator Seitz 1916 T [Peru]

Euselasia rava

Stichel, 1928TL: Bolivia


rava Stichel 1928 T Bolivia

rava Stichel 1928 T Bolivia

Euselasia micaela

(Schaus, 1902)TL: Peru


micaela Schaus 1902 T Peru

micaela Schaus 1902 T Peru

Euselasia gordios

Stichel, 1919TL: Bolivia


gordios Stichel 1919 T Bolivia

gordios Stichel 1919 T Bolivia

specimen

specimen

Euselasia amblypodia

Lathy, 1926TL: Peru


amblypodia Lathy 1926 T Peru

amblypodia Lathy 1926 T Peru

specimen

Euselasia venezolana venezolana

Seitz, 1913TL: Venezuela


venezolana Seitz 1913 T Venezuela

venezolana Seitz 1913 T Venezuela

parmata Stichel 1919 T Venezuela

parmata Stichel 1919 T Venezuela

Euselasia venezolana hypocala

Le Cerf, 1958TL: Colombia


hypocala Le Cerf 1958 T Colombia

hypocala Le Cerf 1958 T Colombia

Euselasia venezolana psammathe

Seitz, 1916TL: [French Guiana]


psammathe Seitz 1916 T [French Guiana]

psammathe Seitz 1916 T [French Guiana]

Euselasia parca

Stichel, 1919TL: Brazil (Am)


parca Stichel 1919 T Brazil (Am)

parca Stichel 1919 T Brazil (Am)

Euselasia euhemerus

(Hewitson, 1856)TL: Brazil (Pa)


euhemerus Hewitson 1856 T Brazil (Pa)

euhemerus Hewitson 1856 T Brazil (Pa)

Euselasia rhodogyne rhodogyne

(Godman, 1903)TL: Colombia


rhodogyne Godman 1903 T Colombia

rhodogyne Godman 1903 T Colombia

odrysia Stichel 1927 T Ecuador

odrysia Stichel 1927 T Ecuador

Euselasia rhodogyne patella

Stichel, 1927

Orange-banded Euselasia

Costa Rica and Panama

TL: Panama

patella Stichel 1927 T Panama

patella Stichel 1927 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Euselasia aurantiaca aurum

Callaghan, Llorente & Luis, 2007

Fiery Euselasia

W Mexico

TL: Mexico (Gro)

aurum Callaghan et al. 2007 HT Mexico (Gro)

aurum Callaghan et al. 2007 HT Mexico (Gro)

aurum Callaghan et al. 2007 HT Mexico (Gro)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia aurantiaca aurantiaca

(Salvin & Godman, 1868)

Fiery Euselasia

E Mexico to Panama

TL: Guatemala

aurantiaca Salvin & Godman 1868 T Guatemala

aurantiaca Salvin & Godman 1868 T Guatemala

aurantiaca Salvin & Godman 1868 T Guatemala

aurantiaca Salvin & Godman 1868 T Guatemala

aurantiaca Salvin & Godman 1868 T Guatemala

elmira Hewitson 1870 T Nicaragua

elmira Hewitson 1870 T Nicaragua

elmira Hewitson 1870 T Nicaragua

elmira Hewitson 1870 T Nicaragua

elmira Hewitson 1870 T Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

Euselasia aurantiaca marginata

Lathy, 1926TL: Venezuela


marginata Lathy 1926 T Venezuela

marginata Lathy 1926 T Venezuela

Euselasia aurantiaca [n. ssp.]

Callaghan & Lamas, MSColombia


tetra Seitz 1916 T [Colombia]

tetra Seitz 1916 T [Colombia]

Euselasia cheles

(Godman & Salvin, 1889)

Cheles Euselasia

Costa Rica and Panama

TL: Panama

cheles Godman & Salvin 1889 T Panama

cheles Godman & Salvin 1889 T Panama

cheles Godman & Salvin 1889 T Panama

cheles Godman & Salvin 1889 T Panama

cheles Godman & Salvin 1889 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Euselasia palla

J. Hall & Willmott, 1998TL: Ecuador


palla Hall & Willmott 1998 T Ecuador

palla Hall & Willmott 1998 T Ecuador

Euselasia eugeon

(Hewitson, 1856)TL: Brazil (Pa)


eugeon Hewitson 1856 T Brazil (Pa)

eugeon Hewitson 1856 T Brazil (Pa)

eugeon Hewitson 1856 T Brazil (Pa)

eugeon Hewitson 1856 T Brazil (Pa)

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia brevicauda

Lathy, 1926TL: Bolivia


brevicauda Lathy 1926 T Bolivia

brevicauda Lathy 1926 T Bolivia

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia modesta

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Pa)


modesta Bates 1868 T Brazil (Pa)

modesta Bates 1868 T Brazil (Pa)

Euselasia satyroides

Lathy, 1926TL: Argentina


satyroides Lathy 1926 T Argentina

satyroides Lathy 1926 T Argentina

Euselasia uria uria

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (Pa)


uria Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

uria Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

eubages Hewitson 1856 T Brazil (Am)

eubages Hewitson 1856 T Brazil (Am)

specimen

specimen

Euselasia uria angustifascia

Lathy, 1926TL: Brazil (MT)


angustifascia Lathy 1926 T Brazil (MT)

angustifascia Lathy 1926 T Brazil (MT)

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia extensa

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Am)


extensa Bates 1868 T Brazil (Am)

extensa Bates 1868 T Brazil (Am)

Euselasia eumithres

Stichel, 1919TL: Brazil (Am)


eumithres Stichel 1919 T Brazil (Am)

eumithres Stichel 1919 T Brazil (Am)

Euselasia eubotes

(Hewitson, 1856)TL: Brazil (Am)


eubotes Hewitson 1856 T Brazil (Am)

eubotes Hewitson 1856 T Brazil (Am)

Euselasia scotinosa scotinosa

Stichel, 1930TL: Brazil (Am)


scotinosa Stichel 1930 T Brazil (Am)

scotinosa Stichel 1930 T Brazil (Am)
Euselasia scotinosa matouryensis
Brévignon & Gallard, 1993TL: French Guiana


Euselasia lycaeus

Staudinger, 1888TL: Brazil (Am)


lycaeus Staudinger 1888 T Brazil (Am)

lycaeus Staudinger 1888 T Brazil (Am)

specimen

specimen

Euselasia lysimachus

Staudinger, 1888TL: Brazil (Am)


lysimachus Staudinger 1888 T Brazil (Am)

lysimachus Staudinger 1888 T Brazil (Am)

specimen

specimen

Euselasia euromus

(Hewitson, 1856)TL: Brazil (Pa)


euromus Hewitson 1856 T Brazil (Pa)

euromus Hewitson 1856 T Brazil (Pa)

specimen

specimen

Euselasia lisias

(Cramer, 1777)TL: Surinam


lisias Cramer 1777 T Surinam

lisias Cramer 1777 T Surinam

Euselasia dorina

(Hewitson, 1860)TL: Brazil (Am)


dorina Hewitson 1860 T Brazil (Am)

dorina Hewitson 1860 T Brazil (Am)

Euselasia oaxacensis

Callaghan, Llorente & Luis, 2013

Stub-tailed Euselasia

["angulata"], SE Mexico to
Brazil

TL: Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)

Euselasia eurypus

(Hewitson, 1856)TL: Brazil (Pa)


eurypus Hewitson 1856 T Brazil (Pa)

eurypus Hewitson 1856 T Brazil (Pa)

live adult

live adult

Euselasia angulata

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Am)


angulata Bates 1868 T Brazil (Am)

angulata Bates 1868 T Brazil (Am)

specimen

specimen

specimen

specimen

Euselasia clesa

(Hewitson, 1856)TL: Brazil


clesa Hewitson 1856 T Brazil

clesa Hewitson 1856 T Brazil

Euselasia utica

(Hewitson, [1855])TL: Brazil


utica Hewitson [1855] T Brazil

utica Hewitson [1855] T Brazil

Euselasia euphaes

(Hewitson, [1855])TL: Brazil (Pa)


euphaes Hewitson [1855] T Brazil (Pa)

euphaes Hewitson [1855] T Brazil (Pa)

phrygia Stichel 1925 T Brazil (Am)

phrygia Stichel 1925 T Brazil (Am)

fulviplaga Lathy 1926 T Peru

fulviplaga Lathy 1926 T Peru

Euselasia subargentea

(Lathy, 1904)

Great Euselasia

Costa Rica to Colombia

TL: Colombia

subargentea Lathy 1904 HT Colombia

subargentea Lathy 1904 HT Colombia

subargentea Lathy 1904 HT Colombia

subargentea Lathy 1904 T Colombia

subargentea Lathy 1904 T Colombia

specimen

specimen
Euselasia ethemon
(Cramer, 1776)TL: "West Indies"


Euselasia tenebrosa

Constantino, Rodríguez &
Salazar, 2010TL: Colombia


tenebrosa Constantino et al. 2010 PT Colombia

tenebrosa Constantino et al. 2010 PT Colombia
Methone cecilia cecilia
(Cramer, 1777)TL: "Bengala"


Methone cecilia caduca

Stichel, 1919

Cecilia Metalmark

Costa Rica

TL: Costa Rica

caduca Stichel 1919 T Costa Rica

caduca Stichel 1919 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

Methone cecilia chrysomela

(A. Butler, 1872)

Cecilia Metalmark

Costa Rica to Colombia

TL: Costa Rica

chrysomela Butler 1872 T Costa Rica

chrysomela Butler 1872 T Costa Rica

eusebes Stichel 1919 T Costa Rica

eusebes Stichel 1919 T Costa Rica

vitellia Seitz 1913 T [Panama]

vitellia Seitz 1913 T [Panama]

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Methone cecilia columbana

Stichel, 1926TL: Colombia


columbana Stichel 1926 T Colombia

columbana Stichel 1926 T Colombia

columbana Stichel 1926 T ?Colombia

columbana Stichel 1926 T ?Colombia

Methone cecilia eurotias

Stichel, 1919TL: Ecuador


eurotias Stichel 1919 T Ecuador

eurotias Stichel 1919 T Ecuador

Methone cecilia magnarea

(Seitz, 1913)TL: Brazil (Am); Peru; Bolivia


magnarea Seitz 1913 T Brazil (Am);Peru;Bolivia

magnarea Seitz 1913 T Brazil (Am);Peru;Bolivia

amithrata Seitz 1913 T Peru

amithrata Seitz 1913 T Peru

metella Stichel 1919 T [Peru]

metella Stichel 1919 T [Peru]

Hades noctula

Westwood, 1851

White-rayed Metalmark

SE Mexico to Colombia and
Venezuela

TL: Colombia

noctula Westwood 1851 T Colombia

noctula Westwood 1851 T Colombia

paradoxa Felder & Felder 1861 T Venezuela

paradoxa Felder & Felder 1861 T Venezuela

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Hades hecamede hecamede

Hewitson, 1870TL: Ecuador


hecamede Hewitson 1870 T Ecuador

hecamede Hewitson 1870 T Ecuador

Hades hecamede avicula

Stichel, 1909TL: Ecuador


avicula Stichel 1909 T Ecuador

avicula Stichel 1909 T Ecuador

avicula Stichel 1909 T ?Ecuador

avicula Stichel 1909 T ?Ecuador

Hades hecamede haematites

Stichel, 1909TL: ?


haematites Stichel 1909 T

haematites Stichel 1909 T

Hades hecamede hecate

Stichel, 1919TL: Colombia


hecate Stichel 1919 T Colombia

hecate Stichel 1919 T Colombia
Tribe Stygini   —  

Styx infernalis

Staudinger, 1876TL: Peru


infernalis Staudinger 1876 T Peru

infernalis Staudinger 1876 T Peru

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen
Tribe Corrachiini   —  

Corrachia leucoplaga

Schaus, 1913

Costa Rican Metalmark

Costa Rica

TL: Costa Rica

leucoplaga Schaus 1913 T Costa Rica

leucoplaga Schaus 1913 T Costa Rica

leucoplaga Schaus 1913 T Costa Rica

leucoplaga Schaus 1913 T Costa Rica

leucoplaga Schaus 1913 T Costa Rica

tablazonis Strand 1916 T Costa Rica

tablazonis Strand 1916 T Costa Rica

specimen

specimen
Subfamily Riodininae   —  
Tribe Mesosemiini   —  

Eunogyra satyrus

Westwood, 1851TL: Brazil (Pa)


picus Seitz 1913 T Peru

picus Seitz 1913 T Peru

specimen

specimen

specimen

specimen

Eunogyra curupira

H. Bates, 1868TL: Brazil (Pa)


curupira Bates 1868 T Brazil (Pa)

curupira Bates 1868 T Brazil (Pa)

Teratophthalma axilla axilla

(H. Druce, 1904)TL: Bolivia


axilla Druce 1904 T Bolivia

axilla Druce 1904 T Bolivia

albiflua Seitz 1913 T Bolivia;Peru

albiflua Seitz 1913 T Bolivia;Peru

Teratophthalma axilla lactifusa

Stichel, 1910TL: Ecuador


lactifusa Stichel 1910 T Ecuador

lactifusa Stichel 1910 T Ecuador

Teratophthalma axilla vegeta

Stichel, 1910TL: Peru


vegeta Stichel 1910 T Peru

vegeta Stichel 1910 T Peru

Teratophthalma maenades maenades

(Hewitson, 1858)TL: Colombia


maenades Hewitson 1858 T Colombia

maenades Hewitson 1858 T Colombia

Teratophthalma maenades coronata

Stichel, 1915TL: Ecuador


coronata Stichel 1915 T Ecuador

coronata Stichel 1915 T Ecuador

live adult

live adult

live adult

Teratophthalma maenades marsena

(Hewitson, 1869)TL: Ecuador


marsena Hewitson 1869 T Ecuador

marsena Hewitson 1869 T Ecuador

Teratophthalma maenades marsidia

(Hewitson, 1869)TL: Ecuador


marsidia Hewitson 1869 T Ecuador

marsidia Hewitson 1869 T Ecuador

marigemina Stichel 1915 T Ecuador

marigemina Stichel 1915 T Ecuador

Teratophthalma maenades
polyplusia

Stichel, 1910TL: Peru


polyplusia Stichel 1910 T Peru

polyplusia Stichel 1910 T Peru

semivitrea Seitz 1913 T Peru

semivitrea Seitz 1913 T Peru

specimen

specimen

Teratophthalma bacche bacche

(Seitz, 1916)TL: Colombia


bacche Seitz 1916 T Colombia

bacche Seitz 1916 T Colombia

Teratophthalma bacche adulter

Stichel, 1929TL: Peru


adulter Stichel 1929 T Peru

adulter Stichel 1929 T Peru

monochroma Seitz 1913 T

monochroma Seitz 1913 T

Teratophthalma monochroma

Stichel, 1910TL: "Brazil?"


specimen

specimen

specimen

specimen

Teratophthalma phelina phelina

(C. Felder & R. Felder, 1862)TL: Colombia


phelina Felder & Felder 1862 T Colombia

phelina Felder & Felder 1862 T Colombia

rubeola Stichel 1916 T Ecuador

rubeola Stichel 1916 T Ecuador

minima Seitz 1916 T Colombia

minima Seitz 1916 T Colombia

simulans Le Cerf 1958 T Ecuador

simulans Le Cerf 1958 T Ecuador

Teratophthalma phelina analoga

(Seitz, 1916)TL: Colombia


analoga Seitz 1916 T Colombia

analoga Seitz 1916 T Colombia

Teratophthalma phelina vicina

Stichel, 1926TL: Peru


vicina Stichel 1926 T Peru

vicina Stichel 1926 T Peru

Mesosemia ephyne

(Cramer, 1776)TL: Surinam


ephyne Cramer 1776 T Surinam

ephyne Cramer 1776 T Surinam

Mesosemia misipsa

Hewitson, 1859TL: Brazil (Am)


misipsa Hewitson 1859 T Brazil (Am)

misipsa Hewitson 1859 T Brazil (Am)

misipsa Hewitson 1859 T ?Brazil (Am)

misipsa Hewitson 1859 T ?Brazil (Am)

Mesosemia metura metura

Hewitson, [1873]TL: ?


metura Hewitson [1873] T

metura Hewitson [1873] T

metura Hewitson [1873] T

metura Hewitson [1873] T

Mesosemia metura polyglauca

Stichel, 1910TL: Peru


polyglauca Stichel 1910 T Peru

polyglauca Stichel 1910 T Peru
Mesosemia teulem
Brévignon, 1995TL: French Guiana


Mesosemia esperanza

Schaus, 1913

Esperanza Eyed-Metalmark

Costa Rica and Panama

TL: Costa Rica

esperanza Schaus 1913 T Costa Rica

esperanza Schaus 1913 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

Mesosemia coelestis

Godman & Salvin, 1885

Pale-blue Eyed-Metalmark

Costa Rica to Colombia

TL: Costa Rica; Colombia

coelestis Godman & Salvin 1885 T Costa Rica;Colombia

coelestis Godman & Salvin 1885 T Costa Rica;Colombia

cachiana Schaus 1913 T Costa Rica

cachiana Schaus 1913 T Costa Rica

trotschi D'Abrera 1994 T Colombia

trotschi D'Abrera 1994 T Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

Mesosemia bahia

Callaghan, 1999TL: Brazil (MG)


bahia Callaghan 1999 T Brazil (MG)

bahia Callaghan 1999 T Brazil (MG)

Mesosemia mesoba

Hewitson, [1873]TL: Ecuador


mesoba Hewitson [1873] T Ecuador

mesoba Hewitson [1873] T Ecuador

signata Stichel 1915 T Ecuador

signata Stichel 1915 T Ecuador

signata Stichel 1915 T ?Ecuador

signata Stichel 1915 T ?Ecuador

Mesosemia zikla

Hewitson, 1869TL: Ecuador


zikla Hewitson 1869 T Ecuador

zikla Hewitson 1869 T Ecuador

Mesosemia dulcis

Stichel, 1910TL: Brazil (MT); Peru?


dulcis Stichel 1910 T Brazil (MT);Peru?

dulcis Stichel 1910 T Brazil (MT);Peru?

Mesosemia eugenea eugenea

Stichel, 1910TL: Surinam


eugenea Stichel 1910 T Surinam

eugenea Stichel 1910 T Surinam

blandina Stichel 1910 T Surinam

blandina Stichel 1910 T Surinam

Mesosemia eugenea pythonica

Stichel, 1923TL: Brazil (Pa)


pythonica Stichel 1923 T Brazil (Pa)

pythonica Stichel 1923 T Brazil (Pa)

pythonica Stichel 1923 T ?Brazil (Pa)

Mesosemia jucunda

Stichel, 1923TL: Brazil (Pa)


jucunda Stichel 1923 T Brazil (Pa)

jucunda Stichel 1923 T Brazil (Pa)

Mesosemia gneris

Westwood, 1851TL: Brazil (Am)


gneris Westwood 1851 T Brazil (Am)

gneris Westwood 1851 T Brazil (Am)

Mesosemia albipuncta

Schaus, 1913

White-spotted Eyed-Metalmark

Costa Rica and Panama

TL: Costa Rica

albipuncta Schaus 1913 T Costa Rica

albipuncta Schaus 1913 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

immatures

immatures

immatures

immatures

Mesosemia cyanira

Stichel, 1909TL: Ecuador


cyanira Stichel 1909 T Ecuador

cyanira Stichel 1909 T Ecuador

cyanira Stichel 1909 T ?Ecuador

cyanira Stichel 1909 T ?Ecuador
Mesosemia ackeryi
Brévignon, 1997TL: French Guiana


Mesosemia thetys

Godman & Salvin, 1885TL: Colombia


thetys Godman & Salvin 1885 T Colombia

thetys Godman & Salvin 1885 T Colombia

Mesosemia hesperina hesperina

A. Butler, 1874

Hesperina Eyed-Metalmark

Nicaragua to Venezuela

TL: Nicaragua

hesperina Butler 1874 T Nicaragua

hesperina Butler 1874 T Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Mesosemia hesperina tenuivittata

Stichel, 1910TL: Brazil (RJ)


tenuivittata Stichel 1910 T Brazil (RJ)

tenuivittata Stichel 1910 T Brazil (RJ)

Mesosemia lycorias

Stichel, 1915TL: Brazil (Pa)


lycorias Stichel 1915 T Brazil (Pa)

lycorias Stichel 1915 T Brazil (Pa)

lycorias Stichel 1915 T ?Brazil (Pa)

lycorias Stichel 1915 T ?Brazil (Pa)

lycorias Stichel 1915 T ?Brazil (Pa)

Mesosemia synnephis

Stichel, 1909TL: Brazil (MT)


synnephis Stichel 1909 T Brazil (MT)

synnephis Stichel 1909 T Brazil (MT)

Mesosemia maeotis maeotis

Hewitson, 1859TL: Brazil (Am)


maeotis Hewitson 1859 T Brazil (Am)

maeotis Hewitson 1859 T Brazil (Am)

calypso Bates 1868 T Brazil (Am)

calypso Bates 1868 T Brazil (Am)

Mesosemia maeotis amicula

Stichel, 1915TL: Brazil (Pa)


amicula Stichel 1915 T Brazil (Pa)

amicula Stichel 1915 T Brazil (Pa)

amicula Stichel 1915 T ?Brazil (Pa)

amicula Stichel 1915 T ?Brazil (Pa)

Mesosemia cippus

Hewitson, 1859TL: Brazil (Am)


cippus Doubleday 1847 T Brazil (Pa)

cippus Doubleday 1847 T Brazil (Pa)

sylvina Bates 1868 T Brazil (Pa)

sylvina Bates 1868 T Brazil (Pa)
Mesosemia walteri
Brévignon, 1998TL: French Guiana

Mesosemia kahuapayani
J. Hall & Harvey, 2004TL: Ecuador


Mesosemia minutula

Gallard, 1996TL: French Guiana


minutula Gallard 1996 T French Guiana

minutula Gallard 1996 T French Guiana

Mesosemia ibycus

Hewitson, 1859TL: Brazil (Pa)


ibycus Hewitson 1859 T Brazil (Pa)

ibycus Hewitson 1859 T Brazil (Pa)

parishi Druce 1904 T Guyana

parishi Druce 1904 T Guyana

Mesosemia minos minos

Hewitson, 1859TL: Brazil (Am)


minos Hewitson 1859 T Brazil (Am)

minos Hewitson 1859 T Brazil (Am)

Mesosemia minos modica

Stichel, 1910TL: Surinam


modica Stichel 1910 T Surinam

modica Stichel 1910 T Surinam

Mesosemia minos tetrophthalma

Stichel, 1915TL: Brazil (Pe)


tetrophthalma Stichel 1915 T Brazil (Pe)

tetrophthalma Stichel 1915 T Brazil (Pe)

Mesosemia mosera

Hewitson, 1860TL: Brazil (Pa)


mosera Hewitson 1860 T Brazil (Pa)

mosera Hewitson 1860 T Brazil (Pa)

Mesosemia melese

Hewitson, 1860TL: Brazil (Pa)


melese Hewitson 1860 T Brazil (Pa)

melese Hewitson 1860 T Brazil (Pa)

Mesosemia kwokii

D'Abrera, 1994TL: Colombia


kwokii D'Abrera 1994 T Colombia

kwokii D'Abrera 1994 T Colombia

Mesosemia myonia

Hewitson, 1859TL: Brazil (Pa)


myonia Hewitson 1859 T Brazil (Pa)

myonia Hewitson 1859 T Brazil (Pa)
Mesosemia methion methion
Hewitson, 1860TL: Brazil


Mesosemia methion maera

Hewitson, [1873]TL: Trinidad


maera Hewitson [1873] T Trinidad

maera Hewitson [1873] T Trinidad

albata Stichel 1924 T Trinidad

albata Stichel 1924 T Trinidad

Mesosemia araeostyla

Stichel, 1915TL: Guyana


araeostyla Stichel 1915 T Guyana

araeostyla Stichel 1915 T Guyana

Mesosemia luperca

Stichel, 1910TL: Peru


luperca Stichel 1910 T Peru

luperca Stichel 1910 T Peru

Mesosemia melaene melaene

Hewitson, 1859TL: Brazil (Pa)


melaene Hewitson 1859 T Brazil (Pa)

melaene Hewitson 1859 T Brazil (Pa)

Mesosemia melaene pinguilenta

Stichel, 1915TL: Guyana


pinguilenta Stichel 1915 T Guyana

pinguilenta Stichel 1915 T Guyana

Mesosemia inconspicua

Lathy, 1932TL: French Guiana


inconspicua Lathy 1932 T French Guiana

inconspicua Lathy 1932 T French Guiana

Mesosemia nyctea nyctea

(Hoffmannsegg, 1818)TL: Surinam


traga Hewitson 1859 T Brazil (Am)

traga Hewitson 1859 T Brazil (Am)
Mesosemia nyctea fluminensis
J. Zikán, 1952TL: Brazil (RJ)


Mesosemia nyctea lato

Stichel, 1910TL: Brazil (Ba)


lato Stichel 1910 T Brazil (Ba)

lato Stichel 1910 T Brazil (Ba)

lato Stichel 1910 T ?Brazil (Ba)

lato Stichel 1910 T ?Brazil (Ba)

Mesosemia scotina

Stichel, 1909TL: Surinam


scotina Stichel 1909 T Surinam

scotina Stichel 1909 T Surinam

specimen

specimen

Mesosemia lacernata

Stichel, 1909TL: Surinam


lacernata Stichel 1909 T Surinam

lacernata Stichel 1909 T Surinam

Mesosemia melpia melpia

Hewitson, 1859TL: Brazil (Am)


melpia Hewitson 1859 T Brazil (Am)

melpia Hewitson 1859 T Brazil (Am)

nora Stichel 1925 T Brazil (Am)

nora Stichel 1925 T Brazil (Am)

Mesosemia melpia vaporosa

Stichel, 1910TL: Brazil (Pa)


vaporosa Stichel 1910 T Brazil (Pa)

vaporosa Stichel 1910 T Brazil (Pa)

levis Stichel 1915 T Brazil (MT)

levis Stichel 1915 T Brazil (MT)

Mesosemia metope metope

Hewitson, 1859TL: Brazil (Am)


metope Hewitson 1859 T Brazil (Am)

metope Hewitson 1859 T Brazil (Am)

Mesosemia metope pruinosa

Stichel, 1910TL: Peru


pruinosa Stichel 1910 T Peru

pruinosa Stichel 1910 T Peru

Mesosemia metope ungulata

Stichel, 1915TL: Brazil (Pa)


ungulata Stichel 1915 T Brazil (Pa)

ungulata Stichel 1915 T Brazil (Pa)

ungulata Stichel 1915 T ?Brazil (Pa)

ungulata Stichel 1915 T ?Brazil (Pa)

ungulata Stichel 1915 T ?Brazil (Pa)

ungulata Stichel 1915 T ?Brazil (Pa)

Mesosemia ahava ahava

Hewitson, 1869TL: Ecuador


ahava Hewitson 1869 T Ecuador

ahava Hewitson 1869 T Ecuador

specimen

specimen

Mesosemia ahava veleda

Stichel, 1910TL: Bolivia


veleda Stichel 1910 T Bolivia

veleda Stichel 1910 T Bolivia

Mesosemia olivencia

H. Bates, 1868TL: Brazil (Am)


olivencia Bates 1868 T Brazil (Am)

olivencia Bates 1868 T Brazil (Am)

Mesosemia zanoa zanoa

Hewitson, 1869TL: Ecuador


zanoa Hewitson 1869 T Ecuador

zanoa Hewitson 1869 T Ecuador

Mesosemia zanoa orthia

Stichel, 1915TL: Colombia


orthia Stichel 1915 T Colombia

orthia Stichel 1915 T Colombia

orthia Stichel 1915 T ?Colombia

orthia Stichel 1915 T ?Colombia

orthia Stichel 1915 T ?Colombia

orthia Stichel 1915 T ?Colombia

Mesosemia anceps

Stichel, 1915TL: Ecuador


anceps Stichel 1915 T Ecuador

anceps Stichel 1915 T Ecuador

Mesosemia philocles philocles

(Linnaeus, 1758)TL: "Indiis"


specimen

specimen

Mesosemia philocles egabella

H. Bates, 1868TL: Brazil (Am)


egabella Bates 1868 T Brazil (Am)

egabella Bates 1868 T Brazil (Am)

bettina Stichel 1909 T Brazil (Am)

bettina Stichel 1909 T Brazil (Am)

Mesosemia philocles jeziela

A. Butler, 1869TL: Colombia


jeziela Butler 1869 T Colombia

jeziela Butler 1869 T Colombia

specimen

specimen

Mesosemia philocles laetifica

H. Bates, 1868TL: Brazil (Pa)


laetifica Bates 1868 T Brazil (Pa)

laetifica Bates 1868 T Brazil (Pa)

patruelis Stichel 1915 T Brazil (Pa)

patruelis Stichel 1915 T Brazil (Pa)

Mesosemia philocles limbata

Stichel, 1915TL: Ecuador?


limbata Stichel 1915 T Ecuador?

limbata Stichel 1915 T Ecuador?

Mesosemia philocles sylvia

H. Druce, 1878TL: Bolivia


sylvia Druce 1878 T Bolivia

sylvia Druce 1878 T Bolivia

thyene Stichel 1910 T Bolivia

thyene Stichel 1910 T Bolivia

Mesosemia philocles thyestes

H. Druce, 1878TL: Peru


thyestes Druce 1878 T Peru

thyestes Druce 1878 T Peru

elegans Lathy 1904 T Peru

elegans Lathy 1904 T Peru

Mesosemia machaera machaera

Hewitson, 1860TL: Brazil (Am)


machaera Hewitson 1860 T Brazil (Am)

machaera Hewitson 1860 T Brazil (Am)

Mesosemia machaera dealbata

Stichel, 1910TL: Colombia


dealbata Stichel 1910 T Colombia

dealbata Stichel 1910 T Colombia

Mesosemia machaera salesiana

J. Zikán, 1952TL: Brazil (Am)


salesiana Zikán 1952 T Brazil (Am)

salesiana Zikán 1952 T Brazil (Am)

melaena Zikán 1952 T Brazil (Am)

melaena Zikán 1952 T Brazil (Am)

Mesosemia modulata

Stichel, 1910TL: Peru


modulata Stichel 1910 T Peru

modulata Stichel 1910 T Peru

Mesosemia magete magete

Hewitson, 1860TL: Brazil (Pa)


magete Hewitson 1860 T Brazil (Pa)

magete Hewitson 1860 T Brazil (Pa)

magete Hewitson 1860 T ?Brazil (Pa)

magete Hewitson 1860 T ?Brazil (Pa)

Mesosemia magete bersabana

Stichel, 1910TL: Surinam


bersabana Stichel 1910 T Surinam

bersabana Stichel 1910 T Surinam

Mesosemia thymetus thymetus

(Cramer, 1777)TL: Surinam


thymetus Cramer 1777 T Surinam

thymetus Cramer 1777 T Surinam

Mesosemia thymetus thymetina

A. Butler, 1869TL: Colombia


thymetina Butler 1869 T Colombia

thymetina Butler 1869 T Colombia

thymetina Butler 1869 T Colombia

thymetina Butler 1869 T Colombia

specimen

specimen

Mesosemia thymetus umbrosa

Stichel, 1909TL: Bolivia


umbrosa Stichel 1909 T Bolivia

umbrosa Stichel 1909 T Bolivia

subtilis Stichel 1909 T Peru

subtilis Stichel 1909 T Peru

materna Stichel 1909 T Bolivia

materna Stichel 1909 T Bolivia
Mesosemia quadralineata
J. Hall & Harvey, 2004TL: Peru


Mesosemia sifia

(Boisduval, 1836)TL: Brazil


sifia Boisduval 1836 T Brazil

sifia Boisduval 1836 T Brazil

Mesosemia isshia

A. Butler, 1869TL: Colombia


isshia Butler 1869 T Colombia

isshia Butler 1869 T Colombia

isshia Butler 1869 T Colombia

isshia Butler 1869 T Colombia

isshia Butler 1869 T ?Colombia

isshia Butler 1869 T ?Colombia

Mesosemia latizonata

A. Butler, 1874TL: Ecuador


latizonata Butler 1874 T Ecuador

latizonata Butler 1874 T Ecuador

specimen

specimen

Mesosemia impedita

Stichel, 1909TL: Brazil (Pa)


impedita Stichel 1909 T Brazil (Pa)

impedita Stichel 1909 T Brazil (Pa)

Mesosemia zonalis

Godman & Salvin, 1885

Whitened Eyed-Metalmark

Honduras to Colombia

TL: Panama

zonalis Godman & Salvin 1885 T Panama

zonalis Godman & Salvin 1885 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Mesosemia gertraudis

Stichel, 1910TL: Peru


gertraudis Stichel 1910 T Peru

gertraudis Stichel 1910 T Peru

Mesosemia myrmecias

Stichel, 1910TL: Peru


myrmecias Stichel 1910 T Peru

myrmecias Stichel 1910 T Peru

Mesosemia hedwigis

Stichel, 1910TL: Bolivia; Peru


hedwigis Stichel 1910 T Bolivia;Peru

hedwigis Stichel 1910 T Bolivia;Peru

Mesosemia amarantus

Stichel, 1910TL: Peru


amarantus Stichel 1910 T Peru

amarantus Stichel 1910 T Peru

Mesosemia nympharena

Stichel, 1909TL: French Guiana


nympharena Stichel 1909 T French Guiana

nympharena Stichel 1909 T French Guiana

Mesosemia naiadella naiadella

Stichel, 1909TL: Peru; Guyana


naiadella Stichel 1909 T Peru;Guyana

naiadella Stichel 1909 T Peru;Guyana

coenosa Stichel 1915 T Brazil (Am)

coenosa Stichel 1915 T Brazil (Am)

Mesosemia naiadella dryadella

Stichel, 1909TL: Ecuador


dryadella Stichel 1909 T Ecuador

dryadella Stichel 1909 T Ecuador

Mesosemia naiadella oreas

Stichel, 1915TL: Guyana


oreas Stichel 1915 T Guyana

oreas Stichel 1915 T Guyana

oreas Stichel 1915 T ?Guyana

oreas Stichel 1915 T ?Guyana

maesta Stichel 1915 T French Guiana

maesta Stichel 1915 T French Guiana
Mesosemia pardalis
Callaghan, 2001TL: Brazil (Go)


Mesosemia nerine

Stichel, 1909TL: Bolivia


nerine Stichel 1909 T Bolivia

nerine Stichel 1909 T Bolivia

Mesosemia tenebricosa
tenebricosa

Hewitson, 1877TL: Ecuador


tenebricosa Hewitson 1877 T Ecuador

tenebricosa Hewitson 1877 T Ecuador

Mesosemia tenebricosa anica

H. Druce, 1904TL: Peru


anica Druce 1904 T Peru

anica Druce 1904 T Peru

Mesosemia tenebricosa serenata

Stichel, 1923TL: Brazil (Pa)


serenata Stichel 1923 T Brazil (Pa)

serenata Stichel 1923 T Brazil (Pa)

Mesosemia sirenia

Stichel, 1909TL: Bolivia; Peru; Brazil (MT)


sirenia Stichel 1909 T Bolivia;Peru;Brazil (MT)

sirenia Stichel 1909 T Bolivia;Peru;Brazil (MT)

Mesosemia judicialis

A. Butler, 1874TL: Peru


judicialis Butler 1874 T Peru

judicialis Butler 1874 T Peru

testis Stichel 1909 T Bolivia

testis Stichel 1909 T Bolivia

testis Stichel 1909 T ?Bolivia

testis Stichel 1909 T ?Bolivia

latissima Stichel 1909 T Bolivia

latissima Stichel 1909 T Bolivia

latissima Stichel 1909 T ?Bolivia

latissima Stichel 1909 T ?Bolivia

nitida Stichel 1923 T Brazil (Pa)

nitida Stichel 1923 T Brazil (Pa)

anicilla Stichel 1925 T Brazil (Am)

anicilla Stichel 1925 T Brazil (Am)

Mesosemia odice

(Godart, [1824])TL: Brazil


cymatodis Stichel 1910 T Brazil (RS)

cymatodis Stichel 1910 T Brazil (RS)

Mesosemia mathania

Schaus, 1902TL: Peru


mathania Schaus 1902 T Peru

mathania Schaus 1902 T Peru

mathania Schaus 1902 T ?Peru

mathania Schaus 1902 T ?Peru

Mesosemia cymotaxis

Stichel, 1910TL: Brazil


cymotaxis Stichel 1910 T Brazil

cymotaxis Stichel 1910 T Brazil

Mesosemia veneris

A. Butler, 1871TL: Brazil (MG)


veneris Butler 1871 T Brazil (MG)

veneris Butler 1871 T Brazil (MG)

Mesosemia rhodia

(Godart, [1824])TL: Brazil


martha Prittwitz 1865 T Brazil (RJ)

martha Prittwitz 1865 T Brazil (RJ)

Mesosemia moesia

Hewitson, [1857]TL: Brazil (MG)


moesia Hewitson [1857] T Brazil (MG)

moesia Hewitson [1857] T Brazil (MG)

Mesosemia friburgensis

Schaus, 1902TL: Brazil (RJ)


friburgensis Schaus 1902 T Brazil (RJ)

friburgensis Schaus 1902 T Brazil (RJ)

Mesosemia meeda

Hewitson, 1858TL: Brazil


meeda Hewitson 1858 T Brazil

meeda Hewitson 1858 T Brazil

Mesosemia mayi

Lathy, 1958TL: Brazil (RJ)


mayi Lathy 1958 T Brazil (RJ)

mayi Lathy 1958 T Brazil (RJ)

mayi Lathy 1958 T ?Brazil (RJ)

mayi Lathy 1958 T ?Brazil (RJ)

Mesosemia esmeralda

Gallard & Brévignon, 1989TL: French Guiana


esmeralda Gallard & Brévignon 1989 T French Guiana

esmeralda Gallard & Brévignon 1989 T French Guiana

bari D'Abrera 1994 T French Guiana

bari D'Abrera 1994 T French Guiana

Mesosemia epidius

Hewitson, 1859TL: French Guiana


epidius Hewitson 1859 T French Guiana

epidius Hewitson 1859 T French Guiana

Mesosemia evias

Stichel, 1923TL: Brazil (Pa)


evias Stichel 1923 T Brazil (Pa)

evias Stichel 1923 T Brazil (Pa)

Mesosemia bella

Sharpe, 1890TL: Brazil (Go)


bella Sharpe 1890 T Brazil (Go)

bella Sharpe 1890 T Brazil (Go)

Mesosemia phace

Godman, 1903TL: Guyana


phace Godman 1903 T Guyana

phace Godman 1903 T Guyana

Mesosemia thera

Godman, 1903TL: Brazil (MT)


thera Godman 1903 T Brazil (MT)

thera Godman 1903 T Brazil (MT)

Mesosemia thyas

Stichel, 1910TL: Brazil (Pa); Surinam


thyas Stichel 1910 T Brazil (Pa);Surinam

thyas Stichel 1910 T Brazil (Pa);Surinam

Mesosemia orbona orbona

Godman, 1903TL: Surinam


orbona Godman 1903 T Surinam

orbona Godman 1903 T Surinam
Mesosemia orbona caballina
Brévignon, 1997TL: French Guiana


Mesosemia carderi

H. Druce, 1904TL: Colombia


carderi Druce 1904 T Colombia

carderi Druce 1904 T Colombia

Mesosemia ceropia

H. Druce, 1874

Spying Eyed-Metalmark

Costa Rica to Colombia

TL: Costa Rica

ceropia Druce 1874 T Costa Rica

ceropia Druce 1874 T Costa Rica

tatabroensis Salazar & Constantino 1993 T Colombia

tatabroensis Salazar & Constantino 1993 T Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Mesosemia hypermegala

Stichel, 1909

Hiding Eyed-Metalmark

Costa Rica to Colombia

TL: Colombia

hypermegala Stichel 1909 T Colombia

hypermegala Stichel 1909 T Colombia

hypermegala Stichel 1909 T ?Colombia

hypermegala Stichel 1909 T ?Colombia

chionodes Stichel 1909 T Colombia

chionodes Stichel 1909 T Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

Mesosemia antaerice

Hewitson, 1859TL: Brazil (Am)


antaerice Hewitson 1859 T Brazil (Am)

antaerice Hewitson 1859 T Brazil (Am)

visenda Stichel 1915 T Ecuador

visenda Stichel 1915 T Ecuador

visenda Stichel 1915 T ?Ecuador

visenda Stichel 1915 T ?Ecuador

Mesosemia ozora

Hewitson, 1869TL: Ecuador


ozora Hewitson 1869 T Ecuador

ozora Hewitson 1869 T Ecuador

Mesosemia menoetes menoetes

Hewitson, 1859TL: Brazil (Am)


menoetes Hewitson 1859 T Brazil (Am)

menoetes Hewitson 1859 T Brazil (Am)

Mesosemia menoetes mennonia

Stichel, 1909TL: Peru; Brazil (Am)


mennonia Stichel 1909 T Peru;Brazil (Am)

mennonia Stichel 1909 T Peru;Brazil (Am)

Mesosemia menoetes paetula

Stichel, 1915TL: Bolivia


paetula Stichel 1915 T Bolivia

paetula Stichel 1915 T Bolivia
Mesosemia menoetes pulverulenta
Brévignon, 1997TL: French Guiana


Mesosemia putli

Seitz, 1913TL: Peru


putli Seitz 1913 T Peru

putli Seitz 1913 T Peru

palatua Stichel 1915 T Peru

palatua Stichel 1915 T Peru

Mesosemia metuana metuana

(C. Felder & R. Felder, 1865)TL: Colombia


metuana Felder & Felder 1865 T Colombia

metuana Felder & Felder 1865 T Colombia

ama Hewitson 1869 T Ecuador

ama Hewitson 1869 T Ecuador

bifasciata Hewitson 1877 T Ecuador

bifasciata Hewitson 1877 T Ecuador

chalybaea Röber 1903 T Colombia

chalybaea Röber 1903 T Colombia

suspiciosa Stichel 1909 T Colombia

suspiciosa Stichel 1909 T Colombia

specimen

specimen

Mesosemia metuana vargasi

Salazar, Rodríguez &
Constantino, 2009TL: Colombia


vargasi Salazar et al. 2009 HT Colombia

Mesosemia metuana glaucoma

Stichel, 1909TL: Bolivia


glaucoma Stichel 1909 T Bolivia

glaucoma Stichel 1909 T Bolivia

Mesosemia cordillerensis

Salazar & Constantino, 1993TL: Colombia


cordillerensis Salazar & Constantino 1993 T Colombia

cordillerensis Salazar & Constantino 1993 T Colombia

cordillerensis Salazar & Constantino 1993 T ?Colombia

cordillerensis Salazar & Constantino 1993 T ?Colombia

cordillerensis Salazar & Constantino 1993 T ?Colombia

cordillerensis Salazar & Constantino 1993 T ?Colombia

cordillerensis Salazar & Constantino 1993 PT Colombia

cordillerensis Salazar & Constantino 1993 PT Colombia

Mesosemia mehida

Hewitson, 1869TL: Ecuador


mehida Hewitson 1869 T Ecuador

mehida Hewitson 1869 T Ecuador

Mesosemia reba reba

Hewitson, 1869TL: Ecuador


reba Hewitson 1869 T Ecuador

reba Hewitson 1869 T Ecuador

Mesosemia reba agnilata

Dognin, 1893TL: Ecuador


agnilata Dognin 1893 T Ecuador

agnilata Dognin 1893 T Ecuador

Mesosemia zorea zorea

Hewitson, 1869TL: Ecuador


zorea Hewitson 1869 T Ecuador

zorea Hewitson 1869 T Ecuador

destituta Stichel 1909 T Colombia

destituta Stichel 1909 T Colombia

fassli Seitz 1913 T Colombia

fassli Seitz 1913 T Colombia

fassli Seitz 1913 T ?Colombia

fassli Seitz 1913 T ?Colombia

fassli Seitz 1913 T ?Colombia

fassli Seitz 1913 T ?Colombia

fassli Seitz 1913 T ?Colombia

fassli Seitz 1913 T ?Colombia

Mesosemia zorea toparcha

Stichel, 1910TL: Peru


toparcha Stichel 1910 T Peru

toparcha Stichel 1910 T Peru

Mesosemia macrina macrina

(C. Felder & R. Felder, 1865)TL: Colombia


macrina Felder & Felder 1865 T Colombia

macrina Felder & Felder 1865 T Colombia

mustela Hewitson 1870 T Ecuador

mustela Hewitson 1870 T Ecuador

yaparogosa Mengel 1899 T

yaparogosa Mengel 1899 T

Mesosemia macrina henaoi

Salazar, Constantino &
Rodríguez, 2009TL: Colombia


henaoi Salazar et al. 2009 HT Colombia

henaoi Salazar et al. 2009 HT Colombia

henaoi Salazar et al. 2009 AT Colombia

henaoi Salazar et al. 2009 AT Colombia

Mesosemia macrina sticheli

Constantino, Salazar &
Rodríguez, 2009TL: Colombia


sticheli Constantino et al. 2009 HT Colombia

sticheli Constantino et al. 2009 HT Colombia

Mesosemia adida

Hewitson, 1869TL: Ecuador


adida Hewitson 1869 T Ecuador

adida Hewitson 1869 T Ecuador

Mesosemia praeculta

Stichel, 1910TL: Bolivia


praeculta Stichel 1910 T Bolivia

praeculta Stichel 1910 T Bolivia

Mesosemia telegone telegone

(Boisduval, 1836)

Violet-washed Eyed-Metalmark

SE Mexico to Colombia

TL: Colombia

telegone Boisduval 1836 T Colombia

telegone Boisduval 1836 T Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Mesosemia telegone amiana

C. Felder & R. Felder, 1861TL: Venezuela


amiana Felder & Felder 1861 T Venezuela

amiana Felder & Felder 1861 T Venezuela

amanda Seitz 1913 T Colombia

amanda Seitz 1913 T Colombia

amanda Seitz 1913 T ?Colombia

amanda Seitz 1913 T ?Colombia

Mesosemia telegone paramba

H. Druce, 1904TL: Ecuador


paramba Druce 1904 T Ecuador

paramba Druce 1904 T Ecuador

caucana Stichel 1926 T Colombia

caucana Stichel 1926 T Colombia

Mesosemia lamachus

Hewitson, 1857

Purple-washed Eyed-Metalmark

[= tertica], E & W Mexico to
Colombia

TL: Honduras

lamachus Hewitson 1857 T Honduras

lamachus Hewitson 1857 T Honduras

methion Godman & Salvin 1885 T Mexico;Belize;Guatemala

methion Godman & Salvin 1885 T Mexico;Belize;Guatemala

methion Godman & Salvin 1885 T Mexico;Belize;Guatemala

methion Godman & Salvin 1885 T Mexico;Belize;Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

Mesosemia carissima

H. Bates, 1866

Blue-patched Eyed-Metalmark

Nicaragua to Panama

TL: Panama

carissima Bates 1866 T Panama

carissima Bates 1866 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Mesosemia grandis

H. Druce, 1874

Giant Eyed-Metalmark

Costa Rica and Panama

TL: Panama

grandis Druce 1874 T Panama

grandis Druce 1874 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Mesosemia gaudiolum

H. Bates, 1865

Gaudy Eyed-Metalmark

SE Mexico to Costa Rica

TL: Guatemala

gaudiolum Bates 1865 T Guatemala

gaudiolum Bates 1865 T Guatemala

lupita Beutelspacher 1975 T Mexico (Chia)

lupita Beutelspacher 1975 T Mexico (Chia)

specimen

specimen

specimen

specimen

Mesosemia gemina

J. Maza & R. G. Maza, 1980

Turquoise Eyed-Metalmark

SE Mexico

TL: Mexico (Ver)

gemina Maza & Maza 1980 HT Mexico (Ver)

gemina Maza & Maza 1980 HT Mexico (Ver)

gemina Maza & Maza 1980 HT Mexico (Ver)

gemina Maza & Maza 1980 T Mexico (Ver)

gemina Maza & Maza 1980 T Mexico (Ver)

gemina Maza & Maza 1980 PT Mexico (Ver)

gemina Maza & Maza 1980 PT Mexico (Ver)

gemina Maza & Maza 1980 PT Mexico (Ver)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Mesosemia sibyllina

Staudinger, [1887]TL: Colombia


sibyllina Staudinger [1887] T Colombia

sibyllina Staudinger [1887] T Colombia

wanda Stichel 1926 T Colombia

wanda Stichel 1926 T Colombia

wanda Stichel 1926 T ?Colombia

wanda Stichel 1926 T ?Colombia

hazelae Willmott & Hall 1994 T Ecuador

hazelae Willmott & Hall 1994 T Ecuador

hazelae Willmott & Hall 1994 T ?Ecuador

hazelae Willmott & Hall 1994 T ?Ecuador

Mesosemia mamilia

Hewitson, 1870TL: Ecuador


mamilia Hewitson 1870 T Ecuador

mamilia Hewitson 1870 T Ecuador

balza D'Abrera 1994 T Ecuador

balza D'Abrera 1994 T Ecuador

Mesosemia mevania mevania

Hewitson, [1857]TL: Colombia


mevania Hewitson [1857] T Colombia

mevania Hewitson [1857] T Colombia

meletia Felder & Felder 1865 T Colombia

meletia Felder & Felder 1865 T Colombia

munda Stichel 1909 T Colombia

munda Stichel 1909 T Colombia

specimen

specimen

Mesosemia mevania magnessa

Stichel, 1909TL: Peru


magnessa Stichel 1909 T Peru

magnessa Stichel 1909 T Peru

cinerea Stichel 1929 T Peru

cinerea Stichel 1929 T Peru

Mesosemia mevania mimallonis

Stichel, 1909TL: Ecuador


mimallonis Stichel 1909 T Ecuador

mimallonis Stichel 1909 T Ecuador

Mesosemia pacifica

Stichel, 1926TL: Colombia


pacifica Stichel 1926 T Colombia

pacifica Stichel 1926 T Colombia

umbria Stichel 1926 T Colombia

umbria Stichel 1926 T Colombia

flavofasciata Talbot 1929 T Colombia

flavofasciata Talbot 1929 T Colombia

Mesosemia mancia

Hewitson, 1870TL: Ecuador


mancia Hewitson 1870 T Ecuador

mancia Hewitson 1870 T Ecuador

specimen

specimen

Mesosemia loruhama loruhama

Hewitson, 1869TL: Ecuador


loruhama Hewitson 1869 T Ecuador

loruhama Hewitson 1869 T Ecuador

adelphina Stichel 1909 T [Peru]

adelphina Stichel 1909 T [Peru]

battis Stichel 1915 T Peru

battis Stichel 1915 T Peru

battis Stichel 1915 T ?Peru

battis Stichel 1915 T ?Peru

Mesosemia loruhama candara

H. Druce, 1904TL: Peru


candara Druce 1904 T Peru

candara Druce 1904 T Peru

syntrepha Stichel 1909 T Peru

syntrepha Stichel 1909 T Peru

aesthetica Stichel 1909 T Peru

aesthetica Stichel 1909 T Peru

isis Stichel 1915 T Bolivia

isis Stichel 1915 T Bolivia

Mesosemia loruhama sidonia

Stichel, 1924TL: Colombia


sidonia Stichel 1924 T Colombia

sidonia Stichel 1924 T Colombia

Mesosemia asa asa

Hewitson, 1869

Deep-blue Eyed-Metalmark

Nicaragua to Panama

TL: Nicaragua

asa Hewitson 1869 T Nicaragua

asa Hewitson 1869 T Nicaragua

frequens Butler & Druce 1872 T Costa Rica

frequens Butler & Druce 1872 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

Mesosemia asa asopis

Stichel, 1909

Deep-blue Eyed-Metalmark

Panama and Colombia

TL: Panama

asopis Stichel 1909 T Panama

asopis Stichel 1909 T Panama

asopis Stichel 1909 T ?Panama

asopis Stichel 1909 T ?Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

Mesosemia asa iphigenia

Stichel, 1926TL: Colombia


iphigenia Stichel 1926 T Colombia

iphigenia Stichel 1926 T Colombia

Mesosemia asa mycene

Hewitson, 1870TL: Ecuador


mycene Hewitson 1870 T Ecuador

mycene Hewitson 1870 T Ecuador

specimen

specimen

Mesosemia harveyi

DeVries & J. Hall, 1996

Harvey's Eyed-Metalmark

Costa Rica and Panama

TL: Panama

harveyi DeVries & Hall 1996 HT Panama

harveyi DeVries & Hall 1996 HT Panama

harveyi DeVries & Hall 1996 T Panama

harveyi DeVries & Hall 1996 T Panama

harveyi DeVries & Hall 1996 T ?Panama

harveyi DeVries & Hall 1996 T ?Panama

harveyi DeVries & Hall 1996 PT Panama

harveyi DeVries & Hall 1996 PT Panama

harveyi DeVries & Hall 1996 PT Panama

Mesosemia messeis messeis

Hewitson, 1860TL: Brazil (Am)


messeis Hewitson 1860 T Brazil (Am)

messeis Hewitson 1860 T Brazil (Am)

atroculis Butler 1874 T Peru;Ecuador

atroculis Butler 1874 T Peru;Ecuador

tosca Staudinger [1887] T Brazil (Am)

tosca Staudinger [1887] T Brazil (Am)

specimen

specimen

Mesosemia messeis amona

Hewitson, 1876TL: Bolivia


amona Hewitson 1876 T Bolivia

amona Hewitson 1876 T Bolivia

junta Stichel 1910 T Bolivia;Peru

junta Stichel 1910 T Bolivia;Peru

specimen

specimen

specimen

specimen

Mesosemia lapillus

Stichel, 1910TL: Peru


lapillus Stichel 1910 T Peru

lapillus Stichel 1910 T Peru

Mesosemia ulrica ulrica

(Cramer, 1777)TL: Surinam


lamprosa Stichel 1910 T Peru

lamprosa Stichel 1910 T Peru

Mesosemia ulrica messala

Hewitson, 1870TL: Ecuador


messala Hewitson 1870 T Ecuador

messala Hewitson 1870 T Ecuador

messala Hewitson 1870 T ?Ecuador

messala Hewitson 1870 T ?Ecuador

Mesosemia eumene eumene

(Cramer, 1776)TL: Surinam


attalus Seitz 1913 T French Guiana

attalus Seitz 1913 T French Guiana

Mesosemia eumene attavus

J. Zikán, 1952TL: Brazil (Am)


attavus Zikán 1952 T Brazil (Am)

attavus Zikán 1952 T Brazil (Am)

Mesosemia eumene furia

Stichel, 1910TL: Bolivia; Peru


furia Stichel 1910 T Bolivia;Peru

furia Stichel 1910 T Bolivia;Peru

specimen

specimen

Mesosemia erinnya

Stichel, 1910TL: Ecuador; Peru


erinnya Stichel 1910 T Ecuador;Peru

erinnya Stichel 1910 T Ecuador;Peru

Mesosemia decolorata decolorata

Lathy, 1932TL: Brazil (MT)


decolorata Lathy 1932 T Brazil (MT)

decolorata Lathy 1932 T Brazil (MT)

specimen

specimen
Mesosemia decolorata meyi
Brévignon, 1997TL: French Guiana


Mesosemia macella

Hewitson, 1859TL: Brazil (Am)


macella Hewitson 1859 T Brazil (Am)

macella Hewitson 1859 T Brazil (Am)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Mesosemia steli

Hewitson, 1858TL: Brazil (Am)


steli Hewitson 1858 T Brazil (Am)

steli Hewitson 1858 T Brazil (Am)

gigantea Stichel 1915 T Brazil (Am)

gigantea Stichel 1915 T Brazil (Am)

specimen

specimen

specimen

specimen

Mesosemia eurythmia

Stichel, 1915TL: Brazil (Am)


eurythmia Stichel 1915 T Brazil (Am)

eurythmia Stichel 1915 T Brazil (Am)

Mesosemia acuta

Hewitson, 1873TL: Brazil


acuta Hewitson 1873 T Brazil

acuta Hewitson 1873 T Brazil

Mesosemia porce

Rodríguez, Constantino &
Salazar, 2009TL: Colombia


porce Rodríguez et al. 2009 HT Colombia

porce Rodríguez et al. 2009 HT Colombia

Mesosemia portentosa

Salazar, Constantino &
Rodríguez, 2009TL: Colombia


portentosa Salazar et al. 2009 HT Colombia

portentosa Salazar et al. 2009 HT Colombia

Mesosemia vemania

Constantino, Salazar &
Rodriguez, 2009TL: Colombia


vemania Constantino et al. 2009 HT Colombia

vemania Constantino et al. 2009 HT Colombia
Semomesia geminus
(Fabricius, 1793)TL: "America"


Semomesia croesus croesus

(Fabricius, 1776)TL: Surinam


sylvicolens Butler 1877 T Brazil (Pa)

sylvicolens Butler 1877 T Brazil (Pa)

Semomesia croesus lacrimosa

Stichel, 1915TL: Colombia


lacrimosa Stichel 1915 T Colombia

lacrimosa Stichel 1915 T Colombia

lacrimosa Stichel 1915 T ?Colombia

lacrimosa Stichel 1915 T ?Colombia

Semomesia croesus meana

(Hewitson, 1858)TL: Brazil (Am)


meana Hewitson 1858 T Brazil (Am)

meana Hewitson 1858 T Brazil (Am)

specimen

specimen

specimen

specimen

Semomesia croesus siccata

Stichel, 1919TL: Bolivia


siccata Stichel 1919 T Bolivia

siccata Stichel 1919 T Bolivia

Semomesia croesus trilineata

(A. Butler, 1874)TL: Brazil (Am)


trilineata Butler 1874 T Brazil (Am)

trilineata Butler 1874 T Brazil (Am)

trilineata Butler 1874 T Brazil (Am)

trilineata Butler 1874 T Brazil (Am)

thymetina Butler 1869 T Colombia

thymetina Butler 1869 T Colombia

splendida Seitz 1913 T [Peru]

splendida Seitz 1913 T [Peru]

specimen

specimen

specimen

specimen

Semomesia croesus undosa

Stichel, 1919TL: Ecuador


undosa Stichel 1919 T Ecuador

undosa Stichel 1919 T Ecuador

Semomesia alyattes alyattes

J. Zikán, 1952TL: Brazil (Am)


alyattes Zikán 1952 T Brazil (Am)

alyattes Zikán 1952 T Brazil (Am)

Semomesia alyattes cecilae

Gallard, 1997TL: French Guiana


cecilae Gallard 1997 T French Guiana

cecilae Gallard 1997 T French Guiana

Semomesia capanea capanea

(Cramer, 1779)TL: Surinam


capanea Cramer 1779 T Surinam

capanea Cramer 1779 T Surinam

formosa Westwood 1851 T French Guiana

formosa Westwood 1851 T French Guiana

maria Butler 1877 T Brazil (Pa)

maria Butler 1877 T Brazil (Pa)

Semomesia capanea ionima

Stichel, 1910TL: Brazil (Am)


ionima Stichel 1910 T Brazil (Am)

ionima Stichel 1910 T Brazil (Am)

turgida Stichel 1919 T Brazil (Am)

turgida Stichel 1919 T Brazil (Am)

Semomesia capanea sodalis

Stichel, 1919TL: Peru


sodalis Stichel 1919 T Peru

sodalis Stichel 1919 T Peru

Semomesia marisa marisa

(Hewitson, 1858)TL: Brazil (Am)


marisa Hewitson 1858 T Brazil (Am)

marisa Hewitson 1858 T Brazil (Am)

geometrica Stichel 1915 T Brazil (Am)

geometrica Stichel 1915 T Brazil (Am)

gentilis Stichel 1915 T Brazil (Pa)

gentilis Stichel 1915 T Brazil (Pa)

semiatra Seitz 1916 T [Brazil (Am)]

semiatra Seitz 1916 T [Brazil (Am)]

Semomesia marisa hewitsoni

Stichel, 1915TL: Brazil (Pa)


hewitsoni Stichel 1915 T Brazil (Pa)

hewitsoni Stichel 1915 T Brazil (Pa)

Semomesia macaris

(Hewitson, 1859)TL: Brazil (Am)


macaris Hewitson 1859 T Brazil (Am)

macaris Hewitson 1859 T Brazil (Am)

Semomesia tenella tenella

Stichel, 1910TL: Peru


tenella Stichel 1910 T Peru

tenella Stichel 1910 T Peru

tenella Stichel 1910 T ?Peru

tenella Stichel 1910 T ?Peru

Semomesia tenella aetherea

Stichel, 1910TL: Peru


aetherea Stichel 1910 T Peru

aetherea Stichel 1910 T Peru

Semomesia tenella lucana

Stichel, 1924TL: Ecuador


lucana Stichel 1924 T Ecuador

lucana Stichel 1924 T Ecuador

Semomesia tenella optima

Stichel, 1915TL: Brazil (Pa)


optima Stichel 1915 T Brazil (Pa)

optima Stichel 1915 T Brazil (Pa)

optima Stichel 1915 T ?Brazil (Pa)

optima Stichel 1915 T ?Brazil (Pa)

Semomesia nesti

(Hewitson, 1858)TL: French Guiana


nesti Hewitson 1858 T French Guiana

nesti Hewitson 1858 T French Guiana

Leucochimona icare icare

(Hübner, [1819])TL: Surinam


philemon Cramer 1775 T Guyana;Surinam

philemon Cramer 1775 T Guyana;Surinam

chionea Godman & Salvin 1885 T Guyana

chionea Godman & Salvin 1885 T Guyana

Leucochimona icare matatha

(Hewitson, 1873)TL: [Brazil (MG)]


matatha Hewitson 1873 T [Brazil (MG)]

matatha Hewitson 1873 T [Brazil (MG)]

Leucochimona icare nivea

(Godman & Salvin, 1885)TL: Bolivia


nivea Godman & Salvin 1885 T Bolivia

nivea Godman & Salvin 1885 T Bolivia

Leucochimona icare polita

Stichel, 1910TL: Colombia


polita Stichel 1910 T Colombia

polita Stichel 1910 T Colombia

Leucochimona icare subalbata

(Seitz, 1913)TL: Bolivia


subalbata Seitz 1913 T Bolivia

subalbata Seitz 1913 T Bolivia

specimen

specimen

Leucochimona aequatorialis

(Seitz, 1913)TL: [Ecuador]


aequatorialis Seitz 1913 T [Ecuador]

aequatorialis Seitz 1913 T [Ecuador]

Leucochimona vestalis vestalis

(H. Bates, 1865)

Vestalis Metalmark

SE Mexico and Guatemala

TL: Guatemala

vestalis Bates 1865 T Guatemala

vestalis Bates 1865 T Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

Leucochimona vestalis leucogaea

(Godman & Salvin, 1885)

Vestalis Metalmark

Guatemala to Panama

TL: Nicaragua

leucogaea Godman & Salvin 1885 T Nicaragua

leucogaea Godman & Salvin 1885 T Nicaragua

leucogaea Godman & Salvin 1885 T Nicaragua

leucogaea Godman & Salvin 1885 T Nicaragua

leucogaea Godman & Salvin 1885 T Nicaragua

specimen

specimen

Leucochimona lepida lepida

(Godman & Salvin, 1885)

Satyr Metalmark

Nicaragua to Panama

TL: Panama

lepida Godman & Salvin 1885 T Panama

lepida Godman & Salvin 1885 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

Leucochimona lepida nivalis

(Godman & Salvin, 1885)

Satyr Metalmark

SE Mexico to Guatemala

TL: Guatemala

nivalis Godman & Salvin 1885 T Guatemala

nivalis Godman & Salvin 1885 T Guatemala

nivalis Godman & Salvin 1885 T Guatemala

nivalis Godman & Salvin 1885 T Guatemala

nivalis Godman & Salvin 1885 T Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

Leucochimona iphias

Stichel, 1909

Iphias Metalmark

Panama

TL: Panama

iphias Stichel 1909 T Panama

iphias Stichel 1909 T Panama

iphias Stichel 1909 T Panama

iphias Stichel 1909 T Panama

iphias Stichel 1909 T Panama

iphias Stichel 1909 T ?Panama

iphias Stichel 1909 T ?Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Leucochimona lagora

(Herrich-Schäffer, [1853])

Lagora Metalmark

Honduras to Guianas & Ecuador

TL: Surinam

lagora Doubleday 1847 T Colombia

lagora Doubleday 1847 T Colombia

lagora Doubleday 1847 T ?Colombia

lagora Doubleday 1847 T ?Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

Leucochimona molina

(Godman & Salvin, 1885)

Molina Metalmark

Nicaragua to Panama

TL: Nicaragua; Costa Rica;
Panama

molina Godman & Salvin 1885 ST Nicaragua;Costa Rica;Panama

molina Godman & Salvin 1885 ST Nicaragua;Costa Rica;Panama

molina Godman & Salvin 1885 ST Nicaragua;Costa Rica;Panama

molina Godman & Salvin 1885 T Nicaragua;Costa Rica;Panama

molina Godman & Salvin 1885 T Nicaragua;Costa Rica;Panama

molina Godman & Salvin 1885 TI Nicaragua;Costa Rica;Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Leucochimona hyphea hyphea

(Cramer, 1776)TL: "West Indies"


prosoeca Seitz 1932 T Guyana

prosoeca Seitz 1932 T Guyana

Leucochimona hyphea pallida

(Lathy, 1932)TL: Peru


pallida Lathy 1932 T Peru

pallida Lathy 1932 T Peru

pallida Lathy 1932 T ?Peru

pallida Lathy 1932 T ?Peru

Leucochimona matisca

(Hewitson, 1860)TL: Brazil (Am)


matisca Hewitson 1860 T Brazil (Am)

matisca Hewitson 1860 T Brazil (Am)

specimen

specimen

Leucochimona anophthalma

(C. Felder & R. Felder, 1865)TL: Colombia


anophthalma Felder & Felder 1865 T Colombia

anophthalma Felder & Felder 1865 T Colombia

Perophthalma tullius

(Fabricius, 1787)

Tullius Metalmark

Costa Rica to Brazil

TL: French Guiana

tenera Westwood 1851 T Brazil (Pa);Venezuela

tenera Westwood 1851 T Brazil (Pa);Venezuela

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Perophthalma lasus

Westwood, 1851

Lasus Metalmark

SE Mexico to Panama

TL: Honduras

lasus Westwood 1851 T Honduras

lasus Westwood 1851 T Honduras

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Perophthalma lasciva

Stichel, 1929TL: Colombia


lasciva Stichel 1929 T Colombia

lasciva Stichel 1929 T Colombia

Mesophthalma idotea

Westwood, 1851TL: Brazil (Pa)


idotea Westwood 1851 T Brazil (Pa)

idotea Westwood 1851 T Brazil (Pa)

specimen

specimen

Mesophthalma mirita

(Herrich-Schäffer, [1853])TL: Surinam


mirita Herrich-Schäffer [1853] T Surinam

mirita Herrich-Schäffer [1853] T Surinam

Hyphilaria nicia

Hübner, [1819]TL: Surinam


specimen

specimen

specimen

specimen

Hyphilaria anthias

(Hewitson, 1874)TL: Bolivia


anthias Hewitson 1874 T Bolivia

anthias Hewitson 1874 T Bolivia

orsedice Godman 1903 T Venezuela;Guyana

orsedice Godman 1903 T Venezuela;Guyana

demathani D'Abrera 1994 T Peru

demathani D'Abrera 1994 T Peru

live adult

Hyphilaria parthenis

(Westwood, 1851)

Fire-banded Metalmark

C Panama to Bolivia & S Brazil,
Guianas

TL: Brazil

parthenis Westwood 1851 T Brazil

parthenis Westwood 1851 T Brazil

cydias Westwood 1851 T Brazil (Pa)

cydias Westwood 1851 T Brazil (Pa)

barissus Hewitson 1875 T [Colombia]

barissus Hewitson 1875 T [Colombia]

tigrinella Stichel 1909 T Bolivia

tigrinella Stichel 1909 T Bolivia

virgatula Stichel 1909 T Surinam

virgatula Stichel 1909 T Surinam

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

Hyphilaria thasus

(Stoll, 1780)

Thasus Metalmark

[= subrutila], SE Mexico S
Brazil & Paraguay, Guianas

TL: Surinam

subrutila Stichel 1910 T Panama;Peru

subrutila Stichel 1910 T Panama;Peru

boyi Röber 1927 T Brazil (Am)

boyi Röber 1927 T Brazil (Am)

boyi Röber 1927 T ?Brazil (Am)

boyi Röber 1927 T ?Brazil (Am)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

Napaea sylva

(Möschler, 1877)TL: Surinam


sylva Möschler 1877 T Surinam

sylva Möschler 1877 T Surinam

Napaea calitra

(Hewitson, 1869)TL: Ecuador


calitra Hewitson 1869 T Ecuador

calitra Hewitson 1869 T Ecuador

Napaea heteroea

(H. Bates, 1867)

Blue-washed Metalmark

Guianas, Venezuela, Colombia to
S Peru, Amazonas

TL: Brazil (Am)

heteroea Bates 1867 T Brazil (Am)

heteroea Bates 1867 T Brazil (Am)

meleagris Hopffer 1874 T Peru

meleagris Hopffer 1874 T Peru

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Napaea actoris

(Cramer, 1776)

Actoris Metalmark

far SE Peru, Bolivia, C & S
Amazonia

TL: Surinam

actoris Cramer 1776 T Surinam

actoris Cramer 1776 T Surinam

cuyabaensis Talbot 1928 HT Brazil (MT)

cuyabaensis Talbot 1928 HT Brazil (MT)

cuyabaensis Talbot 1928 HT Brazil (MT)

cuyabaensis Talbot 1928 T Brazil (MT)

cuyabaensis Talbot 1928 T Brazil (MT)

live adult

live adult

live adult

Napaea beltiana beltiana

(H. Bates, 1867)

Clouded Metalmark

TL: Brazil (Ma)


beltiana Bates 1867 T Brazil (Ma)

beltiana Bates 1867 T Brazil (Ma)

beltiana Bates 1867 T Brazil (Ma)

beltiana Bates 1867 T Brazil (Ma)

beltiana Bates 1867 T Brazil (Ma)

lucilia Möschler 1883 T Surinam

lucilia Möschler 1883 T Surinam

specimen

specimen

Napaea beltiana malis

(Godman, 1903)

Clouded Metalmark

TL: Colombia


malis Godman 1903 T Colombia

malis Godman 1903 T Colombia

Napaea beltiana aza

(H. Druce, 1904)

Clouded Metalmark

TL: Colombia


aza Druce 1904 T Colombia

aza Druce 1904 T Colombia

Napaea melampia

(H. Bates, 1867)TL: Brazil (Ba)


melampia Bates 1867 T Brazil (Ba)

melampia Bates 1867 T Brazil (Ba)
Napaea joinvilea
J. Hall & Harvey, 2005TL: Brazil (SC)


Napaea mellosa

J. Hall & Harvey, 2005TL: Ecuador


mellosa Hall & Harvey 2005 PT Ecuador

mellosa Hall & Harvey 2005 PT Ecuador

mellosa Hall & Harvey 2005 PT Ecuador

specimen

specimen

Napaea zikani

Stichel, 1923TL: Brazil (MG)


zikani Stichel 1923 T Brazil (MG)

zikani Stichel 1923 T Brazil (MG)

Napaea merula

(Thieme, 1907)TL: Ecuador


merula Thieme 1907 T Ecuador

merula Thieme 1907 T Ecuador
Napaea fratelloi
J. Hall & Harvey, 2005TL: Guyana


Napaea gynaecomorpha

J. Hall, Harvey & Gallard, 2005TL: Peru


specimen

specimen

Napaea elisae

(J. Zikán, 1952)TL: Brazil (RJ)


elisae Zikán 1952 T Brazil (RJ)

elisae Zikán 1952 T Brazil (RJ)

Napaea rufolimba

J. Hall, 2005

Red-margined Metalmark

SE Mexico to W & C Ecuador

TL: Costa Rica

rufolimbata Stichel 1910 T Costa Rica

rufolimbata Stichel 1910 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Napaea eucharila

(H. Bates, 1867)

White-stitched Metalmark

[= picina], SE Mexico to
Bolivia, Paraguay, S Brazil,
Guianas, Trinidad

TL: Surinam

frustatoria Stichel 1910 T French Guiana;Brazil (Am)

frustatoria Stichel 1910 T French Guiana;Brazil (Am)

picina Stichel 1910 T Panama

picina Stichel 1910 T Panama

parvipuncta Lathy 1932 T Brazil (MT)

parvipuncta Lathy 1932 T Brazil (MT)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

picina Stichel 1910 S Panama

picina Stichel 1910 S Panama

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Voltinia danforthi

(A. Warren & Opler, 1999)

Ancient Metalmark

NW Mexico (Sonora to Jalisco)

TL: Mexico (Son)

danforthi Warren & Opler 1999 HT Mexico (Son)

danforthi Warren & Opler 1999 HT Mexico (Son)

danforthi Warren & Opler 1999 T Mexico (Son)

danforthi Warren & Opler 1999 T Mexico (Son)

danforthi Warren & Opler 1999 AT Mexico (Son)

danforthi Warren & Opler 1999 AT Mexico (Son)

live adult
Voltinia dramba
J. Hall, Robbins & Harvey, 2004TL: Dominican Republic


Voltinia sanarita

(Schaus, 1902)TL: Brazil (RJ)


sanarita Schaus 1902 T Brazil (RJ)

sanarita Schaus 1902 T Brazil (RJ)

sanarita Schaus 1902 T ?Brazil (RJ)

sanarita Schaus 1902 T ?Brazil (RJ)

Voltinia theata

Stichel, 1910

Blue-banded Metalmark

Costa Rica to W Ecuador

TL: Colombia

theata Stichel 1910 T Colombia

theata Stichel 1910 T Colombia

theata Stichel 1910 T ?Colombia

theata Stichel 1910 T ?Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

immatures

immatures

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

Voltinia radiata

(Godman & Salvin, 1886)

White-rayed Metalmark

Costa Rica to Colombia & W
Ecuador

TL: Costa Rica

radiata Godman & Salvin 1886 HT Costa Rica

radiata Godman & Salvin 1886 HT Costa Rica

radiata Godman & Salvin 1886 HT Costa Rica

radiata Godman & Salvin 1886 T Costa Rica

radiata Godman & Salvin 1886 T Costa Rica

dentata Stichel 1910 T Colombia

dentata Stichel 1910 T Colombia

specimen

specimen

Voltinia agroeca

(Stichel, 1910)TL: Brazil (ES)


agroeca Stichel 1910 T Brazil (ES)

agroeca Stichel 1910 T Brazil (ES)

umbratica Zikán 1952 T Brazil (RJ)

umbratica Zikán 1952 T Brazil (RJ)

Voltinia tumbesia

(J. Hall & Lamas, 2001)TL: Peru


tumbesia Hall & Lamas 2001 HT Peru

tumbesia Hall & Lamas 2001 HT Peru

tumbesia Hall & Lamas 2001 HT Peru

live adult

live adult

Voltinia umbra

(W Mexican segregate)

Quilted Metalmark

W Mexico to Chiapas


specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

Voltinia umbra

(Chiapas segregate)

Quilted Metalmark

S-central Chiapas (very large
adults)


specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Voltinia umbra umbra

(Boisduval, 1870)

Quilted Metalmark

TL: Honduras


specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Voltinia phryxe

(C. Felder & R. Felder, 1865)TL: Brazil (Ba)


phryxe Felder & Felder 1865 T Brazil (Ba)

phryxe Felder & Felder 1865 T Brazil (Ba)

histica Boisduval 1870 T Brazil

histica Boisduval 1870 T Brazil

brunneipennis Zikán 1952 T Brazil (RJ)

brunneipennis Zikán 1952 T Brazil (RJ)

Voltinia cebrenia

(Hewitson, [1873])TL: "Honduras"


cebrenia Hewitson [1873] T "Honduras"

cebrenia Hewitson [1873] T "Honduras"

Ionotus alector

(Geyer, 1837)TL: Brazil


pupillata Stichel 1915 T Brazil (ES)

pupillata Stichel 1915 T Brazil (ES)

bipuncta Seitz 1916 T Brazil (Ba)

bipuncta Seitz 1916 T Brazil (Ba)

Hermathena candidata candidata

Hewitson, 1874TL: Bolivia


candidata Hewitson 1874 T Bolivia

candidata Hewitson 1874 T Bolivia

Hermathena candidata columba

Stichel, 1910TL: Colombia


columba Stichel 1910 T Colombia

columba Stichel 1910 T Colombia

Hermathena eburna

J. Hall & Harvey, 2005

White Metalmark

[= regional records of H.
candidata], Costa Rica to W
Ecuador

TL: not specified

specimen

specimen

Hermathena oweni

Schaus, 1913

Peppered Metalmark

SE Mexico to Costa Rica

TL: Costa Rica

oweni Schaus 1913 T Costa Rica

oweni Schaus 1913 T Costa Rica

dativa Schaus 1928 T Guatemala

dativa Schaus 1928 T Guatemala

dativa Schaus 1928 T ?Guatemala

dativa Schaus 1928 T ?Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Ithomiola orpheus

(Westwood, 1851)TL: Brazil


orpheus Westwood 1851 T Brazil

orpheus Westwood 1851 T Brazil
Ithomiola nepos
(Fabricius, 1793)TL: "India"

Ithomiola bajotanos
J. Hall, 2005TL: Ecuador


Ithomiola tanos

(Stichel, 1910)TL: Bolivia


tanos Stichel 1910 T Bolivia

tanos Stichel 1910 T Bolivia

Ithomiola neildi

(J. Hall & Willmott, 1998)TL: Ecuador


neildi Hall & Willmott 1998 T Ecuador

neildi Hall & Willmott 1998 T Ecuador

Ithomiola calculosa

J. Hall & Harvey, 2005

Calculosa Metalmark

Costa Rica to C Panama

TL: Panama

historical specimen

historical specimen

historical specimen

historical specimen

historical specimen

historical specimen

Ithomiola theages tessera

J. Hall & Harvey, 2005

White-spotted Metalmark

SE Mexico to Costa Rica

TL: Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen